Gå til sidens indhold

Faldende folketal i 35 kommuner

Befolkningsfremskrivninger 2015-2050

Selv om det samlede folketal i Danmark forventes at stige med 4,4 pct. i løbet af de næste ti år, er det langt fra alle kommuner, der kan forvente et stigende folketal. Størst fald i folketallet forventes for Læsø med 12 pct., Lolland med 10 pct. og Bornholm med 9 pct. færre indbyggere i 2025. Yderligere fem kommuner forventes at have mere end 5 pct. færre indbyggere i 2025.

Befolkningstilvækst fra 2015 til 2025

Størst befolkningsvækst i de større byer

Københavns kommune forventes at vokse med 19 pct. og Frederiksberg kommune med 12 pct. over de næste ti år. Men også landets øvrige storbykommuner og kommunerne omkring København kan forvente stor tilvækst. Storbyerne har en forholdsvis stor andel af unge, der føder børn og har lav dødelighed. Dertil kommer at byerne også har større tilflytning, både fra de øvrige kommuner og fra udlandet.

To landsdele mister indbyggere

På landsdelsniveau forventes et fald i folketallet på Bornholm og i Vest- og Sydsjælland, over de næste ti år. I byen København forventes en stigning i folketallet på 17 pct., mens der for Bornholm forventes et fald på 9 pct. og et fald på 2 pct. for Vest- og Sydsjælland.

Befolkningstilvækst fra 2015 til 2025

Flere ældre

Samlet forventes befolkningen at stige med 521.000 eller 9,2 pct. over de næste 25 år. Men alene aldersgruppen af over 65-årige ventes at stige med 498.000, dvs. at størstedelen af tilvæksten kan tilskrives denne aldersgruppe. Antal personer over 80 år forventes at blive mere end fordoblet, fra 239.000 til 517.000, og antal 65-79-årige forventes at stige med 27 pct. Antallet af 50-64-årige forventes derimod at falde med 9 pct. og antallet af 18-29-årige forventes at falde 6 pct. på samme 25 år.

Befolkningen efter alder og herkomst

Større andel af indvandrere og efterkommere

Andelene af indvandrere og specielt deres efterkommere vil stige i fremtiden. Hvor indvandrere og efterkommere i dag udgør hhv. 8,9 og 2,8 pct. af befolkningen, vil de om 25 år udgøre 11,5 og 5,1 pct. I dag er det kun i aldersgruppen fra 24-33 år, at indvandrere og efterkommere tilsammen udgør mere end 20 pct. af befolkningen. I 2040 vil indvandrere og efterkommere udgøre mere end 20 pct. af befolkningen i aldersgruppen fra 22-58 år.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. maj 2015 - Nr. 240

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2016

Kontakt

Kilder og metode

Fremskrivningens resultater skal tages med forbehold, da størrelsen på de faktorer, der indgår i beregningerne ændres over tid. Fx kan politiske beslutninger omkring indvandring ændre fremskrivningen væsentligt på nationalt niveau ligesom større nybyggerier kan påvirke fremskrivningen på kommunalt niveau. Se mere i www.dreammodel.dk samt på emnesiden www.dst.dk/emner/befolkningsfremskrivning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation