Gå til sidens indhold

Fortsat fald i anmeldte biltyverier

Kriminalitet (kvt.) 2. kvt. 2015

Tyveri af køretøjer er igennem mange år faldet betydeligt. I årets andet kvartal var der 2.035 anmeldelser af tyveri og brugstyveri af køretøj, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er 5 pct. færre end i første kvartal og 60 pct. færre end i 2008. Der har været tale om et næsten konstant fald fra 1996 til 2006, hvorefter anmeldelserne i en kort årerække steg, frem til 2008. Herefter har der igen været et langt fald. Anmeldelser for tyveri fra bil mv. har fulgt samme faldende tendens i perioden. Samtidig er bestanden af køretøjer vokset med 6 pct. fra 2008 til 2015.

Anmeldte tyverier af køretøjer, sæsonkorrigeret

Fortsat færre straffelovsforbrydelser

Der blev i alt anmeldt 93.331 straffelovsforbrydelser i årets andet kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er et fald på 1.267 eller 1 pct. i forhold til første kvartal. Hovedparten af forbrydelserne er ejendomsforbrydelser, der består af indbrud, tyveri og hærværk mv., og faldet skyldes hovedsageligt færre anmeldelser i denne kategori. Der blev således anmeldt 86.469 ejendomsforbrydelser, når der er korrigeret for sæsonudsving, hvilket er et fald på 2 pct. i forhold til kvartalet før. Faldet skyldes færre anmeldelser af tyveri og hærværk, mens der var en stigning i anmeldte indbrud, som skyldes flere anmeldelser af indbrud i ubeboede bebyggelser samt røveri.

Også færre voldsforbrydelser og seksualforbrydelser

I alt blev der anmeldt 4.098 voldsforbrydelser i andet kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving, hvilket er næsten uændret i forhold til første kvartal. Anmeldelser for vold mod privatperson faldt 2 pct. Herudover omfatter voldsforbrydelser bl.a. vold mod offentlig myndighed, drab, drabsforsøg og trusler. Seksualforbrydelser er den kategori under straffeloven med færrest anmeldte forbrydelser. I andet kvartal var der 557 anmeldelser, når der er korrigeret for sæsonudsving, hvilket er 8 pct. færre end kvartalet før.

Flere andre forbrydelser

Der blev anmeldt 2.207 andre forbrydelser i andet kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving, hvilket svarer til en stigning på 9 pct. i forhold til første kvartal. Andre forbrydelser omfatter bl.a. forbrydelse mod offentlig myndighed, falsk forklaring, freds- og æreskrænkelser og salg af narkotika.

Anmeldte straffelovsforbrydelser

 

2013

2014

2015

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

antal

Faktiske tal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldte straffelovsforbrydelser i alt

94598

107655

111623

107411

95420

97267

100121

101354

87182

92196

Ejendomsforbrydelser i alt

88938

101001

104851

100152

89024

90754

93515

94499

80724

85359

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbrud

20203

17459

18041

22916

19042

14912

15470

19556

15974

13448

Indbrud i forretning, virksomhed mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(inkl. offentlige bygninger)

5322

5842

5116

5188

4650

4408

4216

4589

4120

4151

Indbrud i beboelser

10776

7957

9673

13482

10106

7000

8424

11098

8322

5973

Indbrud i ubeboede bebyggelser

4105

3660

3252

4246

4286

3504

2830

3869

3532

3324

Tyveri

42074

48678

48448

44869

41113

42072

42586

40594

33573

36508

Butikstyveri mv.

4917

4889

5054

4722

5282

4724

4764

5429

4567

4414

Tyveri fra bil mv.

5528

6409

6677

6540

5784

5705

6370

6108

5085

5131

Andre tyverier

31629

37380

36717

33607

30047

31643

31452

29057

23921

26963

Lomme- og tasketyverier

11121

13920

13676

12813

10342

10724

10026

10682

8185

9306

Røveri

783

776

743

838

602

519

512

638

466

481

Hærværk

6675

6310

5896

6700

6747

5803

5534

6588

6352

5543

Tyveri/brugstyveri af køretøj

2239

2640

2787

2324

2153

2290

2214

2187

1932

2055

Voldsforbrydelser i alt

3509

4050

4132

4289

3848

4087

4149

4222

3850

4151

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vold mod privatperson

1965

2297

2332

2428

2113

2279

2299

2343

2047

2247

Seksualforbrydelser i alt

492

627

570

590

544

558

713

595

572

562

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blufærdighedskrænkelse

259

379

331

346

288

364

441

327

290

336

Andre forbrydelser

1659

1977

2070

2380

2004

1868

1744

2038

2036

2124

Sæsonkorrigerede tal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldte straffelovsforbrydelser i alt

103550

108348

107302

102848

103122

98975

96319

97122

94598

93331

Ejendomsforbrydelser i alt

97540

101759

100540

95898

96481

92397

89740

90544

87852

86469

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbrud

19501

20418

19598

19184

18426

17481

16782

16438

15529

15615

Indbrud i forretning, virksomhed mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(inkl. offentlige bygninger)

5484

5879

5182

4957

4777

4419

4296

4383

4225

4153

Indbrud i beboelser

10342

10682

10479

10388

9806

9393

9058

8546

8134

7994

Indbrud i ubeboede bebyggelser

3675

3857

3938

3839

3843

3669

3428

3509

3169

3469

Tyveri

46222

47812

46552

43495

44274

42171

40885

39345

36502

36270

Butikstyveri mv.

5058

4938

5296

4379

5236

4967

4983

5038

4587

4584

Tyveri fra bil mv.

6152

6536

6255

6209

6266

5961

5982

5795

5545

5317

Andre tyverier

35012

36338

35001

32907

32772

31242

29920

28512

26370

26369

Lomme- og tasketyverier

12642

13660

13224

12027

11712

10520

9723

10025

9255

9126

Røveri

770

851

805

729

595

565

554

558

460

522

Hærværk

6277

6523

6387

6387

6345

6024

6008

6248

5974

5772

Tyveri/brugstyveri af køretøj

2446

2633

2584

2311

2368

2276

2049

2176

2135

2035

Voldsforbrydelser i alt

3803

3942

4060

4149

4091

4059

4073

4087

4116

4098

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vold mod privatperson

2165

2243

2291

2305

2323

2230

2254

2230

2244

2201

Seksualforbrydelser i alt

535

613

554

580

584

549

691

590

608

557

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blufærdighedskrænkelse

295

354

306

357

330

338

408

338

332

311

Andre forbrydelser

1671

2035

2148

2221

1965

1969

1816

1901

2022

2207

Nyt fra Danmarks Statistik

15. juli 2015 - Nr. 359

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. oktober 2015

Kontakt

Statistik­dokumentation