Gå til sidens indhold

Faldende AKU-ledighed i første kvartal

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 1. kvt. 2015

Ledigheden er faldet med 10.000 personer fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015, når man korrigerer for sæsonudsving ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU). Dermed var der i første kvartal 179.000 AKU-ledige personer i alderen 15-64 år, hvilket svarer til 6,3 pct. af arbejdsstyrken i denne aldersgruppe. Siden første kvartal 2014 er AKU-ledigheden faldet med 20.000 personer i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Ledighed i arbejdskraftundersøgelsen, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

Ingen opdeling af AKU-ledige i første kvartal

Det er ved denne udgivelse ikke muligt at opdele de AKU-ledige i dagpenge-/kontanthjælpsmodtagere og aktiverede, hvorfor den normale underopdeling af AKU-ledigheden ikke er mulig. Det skyldes særlige forhold, som er beskrevet i afsnittet særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Mindre stigning i AKU-beskæftigelsen i første kvartal

AKU-beskæftigelsen steget med 6.000 personer i sæsonkorrigerede tal siden fjerde kvartal 2014. Beskæftigelsen i AKU er således steget de seneste fire kvartaler i den sæsonkorrigerede serie. I løbet af det seneste år siden første kvartal 2014 er AKU-beskæftigelsen steget med 72.000 i ikke-sæsonkorrigerede tal. I løbet af det seneste år er arbejdsstyrken steget med 52.000 personer i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Faldende ledighed for kvinder

I løbet af det sidste år er ledighedsprocenten for kvinder faldet fra 8,0 pct. til 6,8 pct. Mændenes ledighedsprocent er faldet noget mindre fra 7,3 pct. til 6,8 pct. Beskæftigelsesfrekvenserne er steget for begge køn i det seneste år.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Bruttoledigheden opdeles ikke i nettoledighed og aktivering

For en række af jobcentrene har de kommunale it-leverandører som følge af overgang til nye it-systemer ikke kunne indberette retvisende aktiveringsoplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Derfor kan underopdelingen af AKU-ledigheden i henholdsvis dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og aktiverede ikke foretages. Nettoledigheden benyttes også som en del af hjælpeinformationen ved beregning af AKU-ledigheden. De omtalte problemer påvirker således også til en vis grad opgørelsen af AKU i første kvartal 2015, hvor usikkerheden er større end normalt.

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus. 1. kvt. 2015

 

Ikke-sæsonkorrigerede tal

Sæsonkorrigerede hovedtal

 

Antal

Usikkerhed

1. kvt. 2014
- 1. kvt. 2015

Antal

4. kvt. 2014
- 1. kvt. 2015

 

1.000 personer

15-64-årige i alt

3636

16

...

...

I arbejdsstyrken

2846

±18

52

2856

-5

Beskæftigede i alt

2653

±19

72

2678

6

Heltid

1984

±22

32

Deltid

669

±20

40

...

AKU-ledige

193

±11

-20

179

-10

Dagpenge/kontanthjælp

Aktiverede

Studerende

Øvrige AKU-ledige

Uden for arbejdsstyrken

790

±18

-36

778

6

Anm.: Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.

Beskæftigelsesfrekvens og ledighedsprocent fordelt på køn og alder,
ikke-sæsonkorrigeret. 1. kvt.

 

Beskæftigelsesfrekvens1

Ledighedsprocent 2

 

2014

2015

2014

2015

 

pct.

15-64-årige i alt

71,3

73,0

7,6

6,8

Køn

 

 

 

 

Mænd

74,3

75,6

7,3

6,8

Kvinder

68,3

70,3

8,0

6,8

Alder

 

 

 

 

15-24 år

51,3

54,6

13,9

10,6

25-34 år

73,8

75,5

9,7

9,6

35-44 år

84,6

85,1

5,7

5,2

45-54 år

83,0

83,3

5,5

4,8

55-64 år

61,5

64,4

5,3

5,2

1 Beskæftigelsesfrekvensen er antal beskæftigede i forhold til antal personer i samme aldersgruppe i befolkningen.
2 Ledighedsprocenten er antal AKU-ledige i forhold til antal personer i arbejdsstyrken i samme aldersgruppe.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. maj 2015 - Nr. 245

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. august 2015

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation