Gå til sidens indhold

Rekordstort antal enlige voksne

Husstande og familier 1. januar 2015

1. januar var der 1,6 mio. enlige i Danmark. Det svarer til 37 pct. af alle voksne. Både i antal og andel er det det højeste tal siden statistikkens start i 1986. Blandt voksne under 30 år er andelen af enlige på 58 pct. Blandt voksne i alderen 30-59 år er andelen af enlige på 30 pct. For personer på 60 år og derover ligger andelen i dag på 38 pct. Denne aldersgruppe er den eneste blandt de nævnte fem, hvor der er sket et fald over årene.

Enlige voksne i pct. af alle i aldersklassen

Hver fjerde enlige voksen bor sammen med andre voksne

Selvom næsten 1,6 mio. voksne ikke er i par, men enlige, så betyder det ikke i alle tilfælde, at de bor alene. Faktisk bor hver fjerde enlige voksen i en husstand, hvor der også bor andre voksne, fx i en delt lejlighed, på et kollegie eller på et plejehjem. 40 pct. af de enlige voksne, der ikke bor alene, bor sammen med én anden voksen, og resten bor sammen med mindst to andre voksne.

Enlige voksne fordelt efter husstandstype. 1. januar 2015

Kun halvdelen af de unge enlige bor alene

Særligt de yngste voksne bor sammen med andre. Blandt de enlige voksne under 30 år bor 57 pct. af mændene og 52 pct. af kvinderne sammen med andre voksne. Det skal bemærkes, at hvis man er 25 år eller derover og bor sammen med sine forældre, vil man tælle med som enlig voksen, der bor sammen med andre voksne.

Færre enlige mænd end kvinder i 30'erne bor alene

Blandt enlige voksne i 30'erne bor 39 pct. af mændene og 23 pct. af kvinderne sammen med mindst én anden voksen. For begge køn gælder det, at en tredjedel af de enlige voksne, der ikke bor alene, bor sammen med én anden voksen, og resten (to tredjedele) bor sammen med mindst to andre voksne.

Hver femte enlig i 40'erne og 50'erne bor sammen med andre

For enlige voksne i 40'erne og 50'erne er det ca. 20 pct., der bor sammen med mindst én anden voksen. Ligesom i de andre aldersgrupper er andelen større for mændene end for kvinderne.

Enlige voksne fordelt efter husstandstype. 1. januar 2015

 

Husstandstype

Alle
voksne

Enliges
andel

 

Husstand med kun én voksen

Husstand med to voksne

Husstand med tre eller flere voksne

I alt

personer

af alle
voksne personer

 

antal

pct.

Alle aldre

1178209

166129

240299

1584637

4274623

37

Mænd

506497

92284

144760

743541

2088226

36

Kvinder

671712

73845

95539

841096

2186397

38

Under 30 år

171758

74996

133212

379966

653857

58

Mænd

86860

41399

75324

203583

319998

64

Kvinder

84898

33597

57888

176383

333859

53

30-39-år

142474

23913

43688

210075

678734

31

Mænd

71488

15848

30599

117935

341567

35

Kvinder

70986

8065

13089

92140

337167

27

40-49-år

191010

21096

26357

238463

803208

30

Mænd

93093

13466

18430

124989

404512

31

Kvinder

97917

7630

7927

113474

398696

28

50-59-år

181493

21613

20377

223483

750878

30

Mænd

89783

11527

12401

113711

376915

30

Kvinder

91710

10086

7976

109772

373963

29

60 år og derover

491474

24511

16665

532650

1387946

38

Mænd

165273

10044

8006

183323

645234

28

Kvinder

326201

14467

8659

349327

742712

47

Nyt fra Danmarks Statistik

19. februar 2015 - Nr. 82

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. februar 2016

Kontakt

Kilder og metode

Husstands- og familiestatistikkens grundlag er materiale fra det Centrale Personregister om alle personer, der 1. januar er tilmeldt registret med adresse i Danmark. I denne opgørelse er udeladt husstande med en ikke-fysisk adresse. For de fleste personer over 60 år har vi ikke oplysninger om deres forældre, dvs. at vi ikke kan afgøre, om de bor med dem.
Familier i befolkningsstatistikken er tilmeldt samme folkeregisteradresse og defineres ud fra de voksne på adressen. Ikke-hjemmeboende børn tæller dog også som deres egen familie. Er der kun en voksen på adressen udgør han/hun sin egen familie. Er der to voksne, der er gift/registreret partner eller har fælles barn er man en parfamilie. Hvis der kun er en mand og en kvinde på adressen, og der er mindre end 15 års aldersforskel og de ikke er søskende bliver de i statistikken til et samboende par. Er der mere end to voksne på adressen, er der pr. definition mindst to familier i husstanden. I husstande med mere end to voksne, dannes kun samboende par, hvis de øvrige voksne i husstanden indgår i gifte par, registrerede par eller par med fælles barn.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation