Gå til sidens indhold

Flere og flere ønsker arbejde

Arbejdskraftundersøgelsen (år) 2014

Andelen, der står uden for arbejdsstyrken, men ønsker et arbejde, er steget i forhold til 2008. I 2014 var andelen 26 pct., mens den i 2008 var 19 pct. Antallet af personer, som står i denne situation, bl.a. studerende, er dermed steget fra 135.000 til 203.000 personer. Det totale antal personer uden for arbejdsstyrken er steget fra 697.000 personer i 2008 til 795.ooo personer i 2014. Tallene er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse (AKU).

Uden for arbejdsstyrken

Flest ledige søger heltidsjob

Der var 191.000 AKU-ledige i 2014, hvilket er et fald på 11.000 i forhold til året før. Det svarer til en ledighedsprocent på 6,7 pct. Af disse søgte 142.000 personer eller 74 pct. heltidsjob, og de resterende 50.000 AKU-ledige søgte deltidsjob. AKU-ledige er personer, der er uden beskæftigelse, og som aktivt søger og kan starte på et arbejde.

Tilknytning til arbejdsmarkedet

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

1.000 personer

15-64-årige

3608

3618

3620

3615

3613

3616

3628

I arbejdsstyrken

2911

2904

2874

2866

2842

2826

2833

Beskæftigede

2810

2727

2656

2645

2623

2624

2641

Heltid

2150

2048

1984

1987

1977

1983

1996

Deltid

660

679

672

658

646

640

646

AKU-ledige

101

177

218

221

218

202

191

Søger heltid

73

135

165

164

162

150

142

Søger deltid

29

42

53

56

56

52

50

Uden for arbejdsstyrken

697

714

747

749

771

791

795

Ønsker arbejde

135

149

161

189

178

182

203

Ønsker ikke arbejde

562

566

585

560

594

609

592

Hvem er de AKU-ledige?

I 2014 var der 112.000 jobklare dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere, 34.000 jobklare aktiverede og 623.000 studerende i den erhvervsaktive alder. Den resterende gruppe var på 2.858.000 personer, hvoraf 2.336.000 var beskæftigede og 523.000 ikke-beskæftigede. De fleste af disse ikke-beskæftigede var enten førtidspensionister, efterlønsmodtagere eller personer, der opfattede sig som arbejdsløse.

Af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne blev 24.000 personer (21 pct.) i AKU betragtet som beskæftigede, idet de havde haft minimum én times betalt arbejde i den uge, de blev spurgt om. Det kan fx være personer på supplerende dagpenge. Blandt de aktiverede blev 15.000 personer (44 pct.) betragtet som beskæftigede, og her indgår fx aktiverede personer med løntilskud. Blandt de studerende var der en høj andel med job ved siden af studierne. I 2014 blev 267.000 studerende, svarende til 43 pct., i AKU opgjort som beskæftigede.

De grønne bokse i bunden af diagrammet udgør sammenlagt de 191.000 personer, der i 2014 opfyldte kriterierne for at være AKU-ledige. Af disse modtog 75.000 personer dagpenge eller kontanthjælp i den uge, de blev spurgt om. 15.000 personer var i aktivering. 40.000 personer var studerende. De resterende 60.000 AKU-ledige var hverken registreret ledige eller studerende.

Afgrænsning af AKU-ledigheden. 2014

Nyt fra Danmarks Statistik

19. februar 2015 - Nr. 83

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. februar 2016

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Under-søgelsen er sammenlignelig med tilsvarende undersøgelser fra andre EU-lande offentliggjort af Eurostat. Resultater herfra ses på www.dst.dk/aku-eurostat.
Forskellen mellem arbejdskraftundersøgelsens ledighed (AKU-ledighed) og den registerbaserede ledigheds-statistik præsenteres kort i en video og beskrives desuden udførligt på www.dst.dk/ledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation