Gå til sidens indhold

Uændret AKU-ledighed i fjerde kvartal

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 4. kvt. 2014

Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ledigheden uændret fra tredje til fjerde kvartal korrigeret for sæsonudsving. Dermed var der i fjerde kvartal 190.000 AKU-ledige personer i alderen 15-64 år, hvilket svarer til 6,3 pct. af arbejdsstyrken i denne aldersgruppe. Siden fjerde kvartal 2013 er AKU-ledigheden faldet med 7.000 personer i ikke-sæsonkorrigerede tal. Der har været fald i alle undergrupper af AKU-ledige, bortset fra øvrige AKU-ledige, der er steget med 11.000. Denne gruppe omfatter de personer, der ikke er bruttoledige eller studerende.

Ledighed i arbejdskraftundersøgelsen, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

Større årligt fald i bruttoledigheden

Den kvartalsvise udvikling i AKU-ledigheden er tæt på den udvikling, man ser i den registerbaserede opgørelse af bruttoledigheden, der viser et lille fald på 1.000 personer fra tredje til fjerde kvartal. I løbet af det seneste år er bruttoledigheden, bl.a. som følge af regelændringer, faldet med 17.000 fuldtidspersoner.

Fortsat stigning i AKU-beskæftigelsen i fjerde kvartal

Beskæftigelsen i AKU er steget med 12.000 personer fra tredje til fjerde kvartal. Dermed fortsætter stigningen i AKU-beskæftigelsen, som begyndte i andet kvartal 2014. Stigningen fra tredje til fjerde kvartal er dog mere moderat end tilfældet har været for de øvrige stigninger i 2014. I forhold til fjerde kvartal 2013 er AKU-beskæftigelsen steget med 59.000 i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Arbejdsstyrken i AKU er steget med 12.000 personer fra tredje til fjerde kvartal 2014, korrigeret for sæsonudsving. I løbet af det seneste år er arbejdsstyrken steget med 52.000 personer i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Fald i ledigheden for kvinder

I løbet af det sidste år er beskæftigelsesfrekvensen steget fra 72,2 pct. til 73,5 pct. Stigningen gælder for begge køn og alle aldersgrupper med undtagelse af de 25-34-årige. Ledighedsprocenten er i samme periode faldet fra 6,6 pct. til 6,3 pct. Kvindernes ledighedsprocent er faldet fra 7,3 pct. til 6,3 pct., hvorimod mændenes ledighedsprocent er steget lidt - fra 6,0 pct. til 6,3 pct. Der har været faldende ledighed for alle aldersgruppe bortset fra de 55-64-årige.

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus. 4. kvt. 2014

 

Ikke-sæsonkorrigerede tal

Sæsonkorrigerede hovedtal

 

Antal

Usikkerhed

4. kvt. 2013
- 4. kvt. 2014

Antal

3. kvt. 2014
- 4. kvt. 2014

 

1.000 personer

15-64-årige i alt

3634

12

...

...

I arbejdsstyrken

2852

±19

52

2861

12

Beskæftigede i alt

2673

±20

59

2671

12

Heltid

2022

±22

38

Deltid

651

±19

21

...

AKU-ledige

179

±11

-7

190

0

Dagpenge/kontanthjælp

68

±6

-9

Aktiverede

15

±4

-6

Studerende

36

±5

-4

Øvrige AKU-ledige

60

±8

11

Uden for arbejdsstyrken

782

±19

-40

772

-13

Anm.: Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.

Beskæftigelsesfrekvens og ledighedsprocent fordelt på køn og alder,
ikke-sæsonkorrigeret. 4. kvt.

 

Beskæftigelsesfrekvens1

Ledighedsprocent2

 

2013

2014

2013

2014

 

pct.

15-64-årige i alt

72,2

73,5

6,6

6,3

Køn

 

 

 

 

Mænd

75,0

76,2

6,0

6,3

Kvinder

69,4

70,9

7,3

6,3

Alder

 

 

 

 

15-24 år

52,4

55,8

12,2

11,0

25-34 år

76,2

75,8

8,6

7,7

35-44 år

84,7

84,8

5,4

5,0

45-54 år

83,3

84,8

4,5

4,3

55-64 år

62,2

64,5

4,1

4,8

1 Beskæftigelsesfrekvensen er antal beskæftigede i forhold til antal personer i samme aldersgruppe i befolkningen.
2 Ledighedsprocenten er antal AKU-ledige i forhold til antal personer i arbejdsstyrken i samme aldersgruppe.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. februar 2015 - Nr. 78

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. maj 2015

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation