Gå til sidens indhold

Færre malkekøer

Kvægbestanden 31. marts 2015

Der var 549.000 malkekøer 31. marts, hvilket er et fald på 13.000 køer eller 2,3 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Mælkeproducenterne har prøvet at tilpasse deres produktion af mælk til deres individuelle mælkekvote, så de undgår eller reducerer den superafgift, der er forbundet med at overskride kvoten.

Malkekøer

Ophør af mælkekvoten

Mælkekvoten er ophørt 1. april 2015, dagen efter denne opgørelse, hvilket betyder at fra denne dag kan mælkeproducenterne sælge al den mælk deres køer producerer, uden risiko for at skulle betale en superafgift. Det er første gang i de seneste tre år, at der har været en stigning i antallet af køer fra fjerde til første kvartal, og det forventes, at antallet af malkekøer, og dermed produktionen af mælk, vil stige i 2015 og 2016.

Mælkekvoten var på samme niveau som sidste års kvote, men trods færre malkekøer blev kvoten overskredet med 1,8 pct., svarende til 87 mio. kg. mælk, hvilket betyder en superafgift på 181 mio. kr. til de producenter, der har leveret mere mælk end deres individuelle kvote.

Fortsat fald i bestanden af kvæg

31. marts var den samlede kvægbestand på 1.549.000 stk., og det er et fald på 1,7 pct. i forhold til samme tidspunkt i 2014. Der var 256.000 tyre og stude samt 648.000 kvier, hvilket er et fald på 1,6 pct. for handyrene og 1,3 pct. for kvierne. Antallet af drægtige kvier (kommende køer) faldt med 0,7 pct. til 197.000. Den samlede bestand af køer var på 645.000, hvoraf de 96.000 var ammekøer.

Faldet i hundyrbestanden skyldes flere slagtninger af køer og kvier, samt en større eksport af levende dyr. Faldet i handyrbestanden skyldtes primært de seneste års store eksport af spædkalve. Derudover betyder de seneste års nedgang i antallet af kvæg, at der alt andet lige bliver født færre kalve.

Kvæget findes overvejende i Jylland. Her er 87 pct. af alt kvæg og 89 pct. af malkekøerne, mens ammekøerne udgør den laveste andel på 78 pct.

Kvægbestanden

 

2014

2015

Ændring

 

31. mar.

30. juni

30. sept.

31. dec.

31. mar.

31. mar. 2014
- 31. mar. 2015

 

1.000 stk.

pct.

Kvæg i alt

1575

1585

1576

1553

1549

-27

-1,7

Tyre og stude

260

262

261

258

256

-4

-1,6

Under ½ år

116

125

124

115

115

-1

-1,1

½ år-1 år

98

87

89

101

98

-1

-0,8

1-2 år

35

38

35

31

33

-2

-6,3

2 år og over

11

12

13

11

11

0

0,2

Kvier1  

657

660

661

652

648

-8

-1,3

Under ½ år

157

164

165

158

155

-3

-1,7

½ år-1 år

157

152

153

160

160

3

2,0

1-2 år

282

280

278

276

277

-4

-1,5

2 år og over

61

63

65

58

56

-5

-7,6

Køer

659

664

654

643

645

-14

-2,2

Malkekøer

561

563

553

547

549

-13

-2,3

Ammekøer

97

101

102

96

96

-2

-1,6

Drægtige kvier i alt

199

197

193

192

197

-1

-0,7

1-2 år

162

159

153

156

163

1

0,9

2 år og over

37

38

40

36

34

- 3

-7,7

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 31. marts 2015

 

Tyre og stude

Kvier2

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

255646

648341

548634

95888

1548509

Region Hovedstaden

5267

12120

8776

3452

29615

København og Nordsjælland1

3147

5987

3020

2918

15072

Landsdel Bornholm

2120

6133

5756

534

14543

Region Sjælland

17882

31024

20371

11632

80909

Region Syddanmark

85759

254580

227731

26978

595048

Landsdel Fyn

14408

37355

30466

5874

88103

Landsdel Sydjylland

71351

217225

197265

21104

506945

Region Midtjylland

89060

194464

161076

30618

475218

Landsdel Østjylland

26614

52481

37990

13112

130197

Landsdel Vestjylland

62446

141983

123086

17506

345021

Region Nordjylland

57678

156153

130680

23208

367719

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
2 Inkluderer drægtige kvier.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. april 2015 - Nr. 197

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. juli 2015

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation