Gå til sidens indhold

Nedgangen i antal malkekøer fortsætter

Kvægbestanden 31. december 2014

Der var 547.000 malkekøer 31. december, hvilket er et fald på 20.000 køer eller 3,5 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Faldet skyldtes, at mælkeproducenterne prøver at tilpasse deres produktion af mælk til deres individuelle mælkekvote, så de undgår eller reducerer den superafgift, der er forbundet med at overskride kvoten. Den samlede danske mælkekvote er i år på samme niveau som sidste års kvote, men trods færre malkekøer end sidste år, leverer køerne mere mælk. Det betyder, at den danske kvote bliver overskredet, hvilket vil medføre en superafgift til de producenter, som leverer mere mælk end deres individuelle kvote. EU afskaffer mælkekvoten 31. marts 2015.

Malkekøer

Fortsat fald i bestanden af kvæg

31. december var den samlede kvægbestand på 1.553.000 stk., og det er et fald på 1,9 pct. i forhold til samme tidspunkt i 2013. Der var 258.000 tyre og stude samt 652.000 kvier, hvilket er et fald på 0,3 pct. for handyrene og 1,3 pct. for kvierne. Antallet af drægtige kvier (kommende køer) faldt med 4,1 pct. til 192.000. Nedgangen i bestanden af kvier er sammensat af et fald af kvier over et år på 14.000 stk. samt en stigning på 6.000 stk. af kvier under et år. Den samlede bestand af køer var på 643.000, hvoraf de 96.000 var ammekøer. 87 pct. af bestanden findes på jyske besætninger.

Faldet i hundyrbestanden skyldtes flere slagtninger af køer og kvier, samt en større eksport af levende dyr. Faldet i handyrbestanden skyldtes primært de seneste års store eksport af spædkalve. Derudover betyder de seneste års nedgang i antallet af køer, at der alt andet lige bliver født færre kalve.

Stort set alle tyre og stude anvendes til kødproduktion, og de fleste slagtes omkring etårsalderen. Hovedparten af kvierne anvendes til udskiftning af malke- og ammekøer. De indgår derfor længere tid i bestanden.

Kvægbestanden

 

2013

2014

Ændring

 

31. dec.

31. mar.

30. juni

30. sept.

31. dec.

31. dec. 2013
- 31. dec. 2014

 

1.000 stk.

pct.

Kvæg i alt

1583

1575

1585

1576

1553

-30

-1,9

Tyre og stude

259

260

262

261

258

-1

-0,3

Under ½ år

116

116

125

124

115

-2

-1,4

½ år-1 år

100

98

87

89

101

2

1,6

1-2 år

32

35

38

35

31

-1

-3,2

2 år og over

10

11

12

13

11

0

4,0

Kvier1  

661

657

660

661

652

-9

-1,3

Under ½ år

157

157

164

165

158

1

0,4

½ år-1 år

155

157

152

153

160

5

3,5

1-2 år

287

282

280

278

276

-11

-4,0

2 år og over

62

61

63

65

58

-3

-5,5

Køer

664

659

664

654

643

-21

-3,1

Malkekøer

567

561

563

553

547

-20

-3,5

Ammekøer

97

97

101

102

96

-1

-0,8

Drægtige kvier i alt

200

199

197

193

192

-8

-4,1

1-2 år

160

162

159

153

156

-4

-2,6

2 år og over

40

37

38

40

36

-4

-9,8

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 31. december 2014

 

Tyre og stude

Kvier2

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

257846

652006

547032

96373

1553257

Region Hovedstaden

5085

12185

8780

3508

29558

København og Nordsjælland1

2962

6036

3073

2977

15048

Landsdel Bornholm

2123

6149

5707

531

14510

Region Sjælland

18178

31216

20513

11542

81449

Region Syddanmark

86830

255321

227006

27054

596211

Landsdel Fyn

14350

37186

30720

5941

88197

Landsdel Sydjylland

72480

218135

196286

21113

508014

Region Midtjylland

90256

196302

160660

30977

478195

Landsdel Østjylland

26517

53110

38325

13268

131220

Landsdel Vestjylland

63739

143192

122335

17709

346975

Region Nordjylland

57497

156982

130073

23292

367844

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
2 Inkluderer drægtige kvier.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. januar 2015 - Nr. 34

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. april 2015

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation