Gå til sidens indhold

Lille stigning i AKU-ledigheden i tredje kvartal

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 3. kvt. 2014

Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ledigheden steget fra andet til tredje kvartal. Korrigeret for sæsonudsving steg AKU-ledigheden med 2.000 personer. Dermed var der i tredje kvartal 190.000 AKU-ledige personer i alderen 15-64 år, hvilket svarer til 6,7 pct. af arbejdsstyrken i denne aldersgruppe. I forhold til tredje kvartal sidste år er AKU-ledigheden faldet med 14.000 personer i ikke-sæsonkorrigerede tal. Udviklingen svarer stort set til udviklingen i den registerbaserede opgørelse af ledigheden, idet bruttoledigheden i tredje kvartal 2014 er faldet med 1.000 personer i forhold til foregående kvartal og med 16.000 i forhold til tredje kvartal 2013. Faldet i AKU-ledigheden det seneste år er især sket blandt AKU-ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som der blev 12.000 færre af.

Ledighed i arbejdskraftundersøgelsen, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

Stigning i AKU-beskæftigelsen i tredje kvartal

Beskæftigelsen er ifølge arbejdskraftundersøgelsen steget markant i andet og tredje kvartal 2014 efter et fald i fjerde kvartal 2013 og første kvartal 2014; fra andet kvartal til tredje kvartal 2014 steg beskæftigelsen i AKU med 26.000 personer, korrigeret for sæsonudsving. Arbejdstidsregnskabet, der hovedsagligt er baseret på registeroplysninger, har ikke vist markante udsving, men en konstant forholdsvis svag stigning i beskæftigelsen frem til andet kvartal 2014.

Især udviklingen for de unge på 15-24 år har været grundlaget for de kraftige udsving i AKU-beskæftigelsen over det seneste år.

Arbejdsstyrken i AKU er steget med 28.000 personer tredje kvartal 2014, korrigeret for sæsonudsving, og i løbet af det seneste år er arbejdsstyrken steget med 25.000 personer i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Flere i beskæftigelse og færre ledige

I løbet af det sidste år har udviklingen på arbejdsmarkedet været ensartet for de fleste aldersgrupper. Beskæftigelsesfrekvensen er steget for alle aldersgrupper med undtagelse af de 45-54-årige, mens ledighedsprocenten for samtlige aldersgrupper er faldet fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2014. Faldet i ledighedsprocenten er størst for de 15-24-årige, som faldt med 1,3 procentpoint (fra 14,4 pct. til 13,1 pct.). Fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2014 er beskæftigelsesfrekvensen steget for mænd, mens den er faldet for kvinder. Ledighedsprocenten er i denne periode faldet både for mænd og kvinder.

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus. 3. kvt. 2014

 

Ikke-sæsonkorrigerede tal

Sæsonkorrigerede hovedtal

 

Antal

Usikkerhed

3. kvt. 2013
- 3. kvt. 2014

Antal

2. kvt. 2014
- 3. kvt. 2014

 

1.000 personer

15-64-årige i alt

3628

16

...

...

I arbejdsstyrken

2867

±18

25

2847

28

Beskæftigede i alt

2675

±19

38

2657

26

Heltid

2024

±22

18

...

...

Deltid

651

±19

20

...

...

AKU-ledige

191

±11

-14

190

2

Dagpenge/kontanthjælp

70

±6

-12

...

...

Aktiverede

13

±4

-3

...

...

Studerende

42

±5

1

...

...

Øvrige AKU-ledige

66

±8

0

...

...

Uden for arbejdsstyrken

762

±18

-8

787

-23

Anm.: Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.

Beskæftigelsesfrekvens og ledighedsprocent fordelt på køn og alder,
ikke-sæsonkorrigeret. 3. kvt.

 

Beskæftigelsesfrekvens1

Ledighedsprocent2

 

2013

2014

2013

2014

 

pct.

15-64-årige i alt

73,0

73,7

7,2

6,7

Køn

 

 

 

 

Mænd

74,9

76,9

7,3

6,6

Kvinder

71,0

70,5

7,1

6,7

Alder

 

 

 

 

15-24 år

54,4

55,7

14,4

13,1

25-34 år

77,8

78,1

8,8

8,3

35-44 år

84,2

85,2

5,5

5,0

45-54 år

84,0

83,8

4,4

4,3

55-64 år

62,5

64,0

4,9

4,4

1 Beskæftigelsesfrekvensen er antal beskæftigede i forhold til antal personer i samme aldersgruppe i befolkningen.
2 Ledighedsprocenten er antal AKU-ledige i forhold til antal personer i arbejdsstyrken i samme aldersgruppe.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. november 2014 - Nr. 582

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. februar 2015

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation