Gå til sidens indhold

Fortsat færre malkekøer

Kvægbestanden 30. september 2014

Der var 553.000 malkekøer 30. september, hvilket er et fald på 4 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det er det laveste antal malkekøer siden indførelsen af mælkekvoten i 1984. Faldet skyldtes, at mælkeproducenterne pga. højere ydelse pr. ko prøver at tilpasse produktionen af mælk til årets mælkekvote ved at slagte flere køer. Den samlede danske mælkekvote er i år på samme niveau som sidste års kvote, men til trods for flere slagtninger (statistikbanken.dk/ANI41) er mælkeproduktionen (statistikbanken.dk/ANI71) større end sidste år. Lige nu tyder det på, at den danske kvote bliver overskredet, hvilket medfører en superafgift til alle producenter, som leverer mere mælk end deres individuelle kvote. EU afskaffer mælkekvoten i 2015.

Malkekøer 30. september 2014

Fald i bestanden af kvæg

30. september var den samlede kvægbestanden på 1.576.000 stk., og det er et fald på 1,9 pct. i forhold til samme tidspunkt året før. Der var 261.000 tyre og stude samt 661.000 kvier, hvilket er et fald på 0,9 pct. for handyrene og 0,8 pct. for kvierne. Fald i bestanden skyldtes flere slagtninger af køer og kvier, samt en større eksport af levende dyr.

Færre køer - og kvier

Den samlede bestand af køer var på 654.000, hvilket er et fald på 3,4 pct. i forhold til september sidste år. Bestanden af malkekøer faldt med 4,0 pct., mens ammekøerne steg med 0,2 pct. Der var færre kvier, de faldt med 0,8 pct. til 661.000 og antallet af drægtige kvier (kommende køer) faldt med 2,0 pct. til 193.000.

Stort set alle tyre og stude anvendes til kødproduktion, og de fleste slagtes omkring etårsalderen. Hovedparten af kvierne anvendes til udskiftning af malke- og ammekøerne. De indgår derfor længere tid i bestanden.

Kvægbestanden

 

2013

2014

Ændring

 

30. sept.

31. dec.

31. marts

30. juni

30. sept.

30. sept. 2013
- 30. sept. 2014

 

1.000 stk.

pct.

Kvæg i alt

1606

1583

1575

1585

1576

-30

-1,9

Tyre og stude

263

259

260

262

261

-2

-0,9

Under ½ år

125

116

116

125

124

-1

-0,8

½ år-1 år

89

100

98

87

89

0

0,0

1-2 år

37

32

35

38

35

-1

-4,0

2 år og over

12

10

11

12

13

0

0,7

Kvier 

666

661

657

660

661

-5

-0,8

Under ½ år

161

157

157

164

165

4

2,2

½ år-1 år

147

155

157

152

153

6

4,0

1-2 år

294

287

282

280

278

-16

-5,4

2 år og over

64

62

61

63

65

1

2,1

Køer

677

664

659

664

654

-23

-3,4

Malkekøer

576

567

561

563

553

-23

-4,0

Ammekøer

102

97

97

101

102

0

0,2

Drægtige kvier i alt

197

200

199

197

193

-4

-2,0

1-2 år

157

160

162

159

153

-5

-2,9

2 år og over

40

40

37

38

40

1

1,3

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 30. september 2014

 

Tyre og stude

Kvier2

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

260738

660620

552666

101734

1575758

Region Hovedstaden

5360

12379

8887

3703

30329

København og Nordsjælland1

3237

6231

3053

3135

15656

Landsdel Bornholm

2123

6148

5834

568

14673

Region Sjælland

19238

32163

20721

12126

84248

Region Syddanmark

87800

257712

229510

28230

603252

Landsdel Fyn

14627

37500

31100

5943

89170

Landsdel Sydjylland

73173

220212

198410

22287

514082

Region Midtjylland

90672

199600

162403

32883

485558

Landsdel Østjylland

26999

54296

38711

13952

133958

Landsdel Vestjylland

63673

145304

123692

18931

351600

Region Nordjylland

57668

158766

131145

24792

372371

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
2 Inkluderer drægtige kvier.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. oktober 2014 - Nr. 538

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. januar 2015

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation