Gå til sidens indhold

Danmark har tredjelaveste andel selvstændige i EU

Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk 2. kvt. 2014

Andelen af beskæftigede i Danmark, der arbejder som selvstændige, var 8,3 pct. i andet kvartal. Danmark havde dermed den tredjelaveste andel af selvstændige blandt EU's 28 medlemslande. Estland lå lavest med 8,0 pct. selvstændige, efterfulgt af Luxembourg med 8,2 pct. Sverige har med 9,4 pct. den fjerdelaveste andel selvstændige. EU-gennemsnittet var 14,3 pct. Det viser de seneste tal fra den fælleseuropæiske arbejdskraftundersøgelse Labour Force Survey.

Andel selvstændige med og uden ansatte blandt beskæftigede i EU. 15-64-årige. 2. kvt. 2014

Tre ud af ti beskæftigede grækere er selvstændige

Grækenland havde med 30,4 pct. EU's højeste andel af selvstændige. Den næsthøjeste andel havde Italien med 21,9 pct., mens 18,4 pct. af de beskæftigede i Rumænien var selvstændige.

Hver anden selvstændig i Ungarn har ansatte

I Ungarn havde 49 pct. af de selvstændige ansatte i andet kvartal - den højeste andel i EU. Den næsthøjeste andel selvstændige med ansatte havde Tyskland med 45 pct. I den modsatte ende af skalaen findes Rumænien, hvor kun 6 pct. af de selvstændige havde ansatte. Herefter var der et spring op til Storbritannien, som med 17 pct. havde den næstlaveste andel. I Danmark havde 40 pct. af de selvstændige ansatte. EU-gennemsnittet var på 29 pct.

Selvstændiges andel stort set uændret siden 2011

I EU som helhed er andelen af beskæftigede, der arbejder som selvstændige, på samme niveau i andet kvartal 2014 som tre år tidligere, idet EU-gennemsnittet blot er faldet med 0,2 procentpoint fra andet kvartal 2011 til samme kvartal i 2014. Blandt de lande, hvor der er sket en stigning, er det Litauen, som med 1,9 procentpoint har haft den største stigning. Det største fald er sket i Kroatien, hvor andelen af selvstændige blandt de beskæftigede er faldet med 3,5 procentpoint. For Danmarks vedkommende har andelen været uændret.

Selvstændiges andel af alle beskæftigede i EU. 15-64-årige. 2. kvt 2011 til 2. kvt. 2014

 

2. kvt. 2011

2. kvt. 2014

Ændring
2. kvt. 2011
- 2. kvt. 2014

 

pct.

procentpoint

EU

14,5

14,3

-0,2

Grækenland

29,7

30,4

0,7

Italien

22,9

21,9

-1,0

Rumænien

17,8

18,4

0,6

Polen

18,8

17,7

-1,1

Tjekkiet

17,0

17,1

0,1

Spanien

15,3

16,5

1,2

Portugal

16,7

16,0

-0,7

Cypern

14,8

15,5

0,7

Nederlandene

13,6

15,3

1,7

Slovakiet

15,6

15,2

-0,4

Irland

14,8

15,1

0,3

Storbritannien

12,8

14,1

1,3

Kroatien

17,3

13,8

-3,5

Malta

13,8

13,5

-0,3

Belgien

13,0

13,4

0,4

Slovenien

12,7

12,6

-0,1

Finland

11,9

12,3

0,4

Bulgarien

11,0

11,4

0,4

Letland

9,5

11,1

1,6

Østrig

11,5

10,9

-0,6

Litauen

8,9

10,8

1,9

Frankrig

10,9

10,6

-0,3

Ungarn

11,5

10,5

-1,0

Tyskland

10,6

9,8

-0,8

Sverige

9,4

9,0

-0,4

Danmark

8,3

8,3

0,0

Luxembourg

7,4

8,2

0,8

Estland

8,5

8,0

-0,5

Kilde: Eurostat, Labour Force Survey
Anm.: For Rumænien, Nederlandene, Kroatien, Østrig, Frankrig og Tyskland har der været databrud imellem 2. kvt. 2011 og 2. kvt. 2014, hvilket altså betyder, at sammenligninger over tid skal tages med forbehold.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. oktober 2014 - Nr. 534

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. januar 2015

Kontakt

Kilder og metode

 Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper og afgrænsninger i de europæiske lande, og artiklens tal for ledighed og beskæftigelse for Danmark adskiller sig derfor fra de registerbaserede opgørelser. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Befolkningens arbejdsmarkedsstatus