Gå til sidens indhold

Flere 18-22-årige modtager støtte

Støtte til udsatte børn og unge 2012 og 2013

I 2013 modtog 16.102 børn og unge mellem 0-22 år en forebyggende foranstaltning, hvilket er på niveau med 2012, hvor antallet var 16.169. I forhold til 2011 er antallet steget 3,6 pct. Stigningen i forbyggende foranstaltninger fra 2011 til 2013 skyldes udelukkende en stigning i efterværnsforanstaltninger til unge mellem 18 og 22 år. Efterværnsforanstaltninger er fx 'støtte til selvstændig tilværelse for den unge'. Samtidig er der sket et fald i forebyggende foranstaltninger til de 0-17-årige.

Børn og unge på 0-22 år, der modtager forebyggende foranstaltninger

Fald i forebyggende foranstaltninger til de 0-17-årige

For børn under 18 år er antallet, som modtager forebyggende foranstaltninger og antallet som anbringes uden for hjemmet, faldet fra 2011 og frem til 2013. Der var i 2013 i alt 4.478 børn under 12 år, der modtog forebyggende foranstaltninger. Det er 701 færre end de 5.179 børn under 12 år, som modtog støtte i 2011. For de 12-17-årige modtog 7.798 unge mindst én forebyggende foranstaltning i 2013, hvilket er et fald på 3,5 pct. i forhold til 2011.

1,8 pct. af alle børn og unge på 0-22 år modtog støtte i 2013

Samlet modtog 28.157 børn og unge på 0-22 år støtte i 2013 - enten ved at være anbragt uden for eget hjem (13.719 børn og unge) eller i form af forebyggende foranstaltninger (16.102 børn og unge). Det svarer til 1,8 pct. af børn i aldersgruppen. Et barn kan være anbragt uden for hjemmet og samtidigt modtage forebyggende foranstaltninger. Pr. 31. december 2013 modtog 1.664 anbragte børn og unge på 0-22 år mindst én forebyggende foranstaltning, hvilket svarer til 12,1 pct.af de anbragte.

Stigning i brug af fast kontaktperson

Størstedelen af de forebyggende foranstaltninger kan henføres til, at den udsatte unge får tilknyttet en fast kontaktperson eller kommer på aflastningsophold. Samlet udgjorde fast kontaktperson og aflastningsophold 81,6 pct. af alle forebyggende foranstaltninger i 2013.

Flere drenge end piger modtager støtte

13.719 børn og unge på 0-22 år var anbragt uden for hjemmet i 2013. Heraf var 7.432 drenge og 6.282 piger, svarende til hhv. 54,2 pct. og 45,8 pct. Af de 16.102 børn og unge der modtog forebyggende foranstaltninger i 2013, var de 58,8 pct. drenge og 41,2 pct. piger.

Elektronisk indberetning har betydet forsinkelse af 2012 data

1. januar 2012 overgik kommunernes indberetninger vedrørende forebyggende foranstaltninger ydet til udsatte børn og unge til elektroniske indberetningssystemer. Det har betydet, at kvaliteten af data for 2012, først nu er så god, at data kan offentliggøres.

Støtte til børn og unge på 0-22 år. 31. december

 

2011

2012

2013

 

0-17 år

18-22 år

I alt

0-17 år

18-22 år

I alt

0-17 år

18-22 år

I alt

 

antal personer

Støtte i alt, netto

24643

3985

28628

24032

4800

28832

22673

5484

28157

Forebyggende i alt, netto

13261

2290

15551

13038

3131

16169

12276

3826

16102

Drenge

8088

1229

9317

7886

1714

9600

7385

2078

9463

Piger

5173

1061

6234

5152

1417

6569

4891

1748

6639

 

antal foranstaltninger (sager)

Forebyggelse i alt, brutto

13994

2691

16685

13772

3585

17357

12954

4336

17290

Aflastningsophold (§52.3 nr. 5)

7797

45

7842

7320

123

7443

6781

237

7018

Fast kontaktperson/Personlig rådgiver (§52.3.6)

5675

626

6301

6051

913

6964

5815

1173

6988

Praktikophold (§52.3.8)

454

38

492

345

65

410

317

89

406

Opretholdelse af Fast kontaktperson eller Personlig rådgiver for unge over 18 år (§76.2)

27

635

662

17

850

867

7

1079

1086

Fast kontaktperson/Personlig rådgiver for den unge i efterværn (§76.3.2)

20

1022

1042

17

1260

1277

12

1333

1345

Fast kontaktperson til unge anbragt uden samtykke frem til det 18. år (§76.5)

2

69

71

-

37

37

-

36

36

Andre former for støtte, til selvstændig tilværelse for den unge (§76.3.4)

1

56

57

-

119

119

1

135

136

Udslusningsordning (§76.3.3)

7

196

203

5

211

216

5

235

240

Tilknytning af koordinator til unge, der er idømt en sanktion (§54a)

6

4

10

15

5

20

14

10

24

Øvrige forebyggende1

5

-

5

2

2

4

2

9

11

 

antal personer

Anbringelser uden for hjemmet I alt2

12553

2029

14582

12214

2101

14315

11614

2105

13719

Drenge

6802

1168

7970

6589

1204

7793

6272

1160

7432

Piger

5746

861

6607

5620

897

6517

5337

945

6282

Anm.: Et barn kan både have en anbringelse og en forebyggende foranstaltning. 'Støtte i alt' er derfor større end summen af nettotallene.

1 'Øvrige forebyggende' er: Ungepålæg (§57b), Kontaktperson frem til den unge fylder 19 år, hvor støtte i form af døgnophold ikke opretholdes (§76.6) og Kortvarigt ophold til unge over 18 år på tidligere anbringelsessted (§76.8).
2 Inkl. Uoplyst alder.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. februar 2015 - Nr. 47

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. januar 2016

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra landets kommuner om børn og unge mellem 0-22 år, der fik sociale støtteforanstaltninger pr. 31. december.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation