Gå til sidens indhold

Ph.d.'ere er i job, der kræver høj specialviden

Ph.d.-uddannede i den private og offentlige sektor 2014

Næsten ni ud af ti ph.d.'ere er ansat i lønmodtagerjob på højeste færdighedsniveau, der typisk kræver en lang videregående uddannelse. Det gælder i mindre udstrækning kandidater, hvor det er to ud af tre. 5 pct. af ph.d.'erne er topledere, mens en større andel af kandidaterne er topledere. Mens 4 pct. af ph.d.'erne er selvstændige, har dobbelt så mange af kandidaterne valgt at have egen virksomhed. Det viser en analyse af de i alt 20.500 personer under 70 år, som har taget en dansk ph.d.-grad, og som var beskæftiget og bosat i Danmark november 2014.

Beskæftigede ph.d.'ere og kandidater fordelt efter socioøkonomisk status. 2014

Ph.d.'erne er centrale inden for sundhed og forskning

Både i den offentlige og i den private sektor er en stor del af ph.d.'erne beskæftiget inden for sundhed - hhv. hospitalsvæsnet i den offentlige sektor og medicinalindustrien i den private sektor - samt inden for forskning og udvikling. Det gælder i noget mindre grad blandt kandidaterne.

Stor andel af ph.d.'ere arbejder i medicinalindustrien

I alt arbejder en tredjedel af ph.d.'erne eller 34 pct. i den private sektor. Andelen er større blandt kandidater, hvor det er 55 pct. I den private sektor er fire ud af ti ph.d.'ere beskæftiget i industrien, og her står medicinalindustrien for mere end halvdelen, nemlig 1.500 ph.d.'ere. Derefter følger kemisk industri, hvor næsten 500 ph.d.'ere arbejder.

Flere kandidater i rådgivning

Blandt kandidaterne er der en relativt større andel end blandt ph.d.'ere, der er beskæftiget inden for rådgivning og gruppen øvrig privat sektor. For kandidater i denne gruppe udgør handel det største beskæftigelsesområde, efterfulgt af it- og informationstjenester, finansiering og forsikring og sundhedsvæsen. Beskæftigelsen i de fire brancher står for halvdelen af gruppen øvrig privat sektor. 

Beskæftigede ph.d.'ere og kandidater i den private sektor fordelt efter branche. 2014

Hver tredje ph.d.'er underviser eller forsker ved højere læreanstalter

En tredjedel af de beskæftigede ph.d.'ere arbejder med undervisning eller forskning ved universiteter og højere læreanstalter. Blandt de beskæftigede kandidater arbejder kun 6 pct. i denne sektor.

Mange ph.d.'ere er beskæftiget på hospitalerne

Blandt de resterende offentligt ansatte ph.d.'ere, som altså ikke er ansat ved de højere læreanstalter, arbejder hver anden i sundhedsvæsnet, svarende til 3300 personer, og hver tredje er ansat til undervisning eller forskning og udvikling uden for de højere læreanstalter.

Beskæftigede ph.d.'ere og kandidater i den offentlige sektor fordelt efter branche. 2014

Nyt fra Danmarks Statistik

30. september 2016 - Nr. 419

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Ph.d.ers Karriere (Career development of doctorateholders) er en international undersøgelse, som er gennemført i en række lande efter de samme retningslinjer. Formålet er at belyse de forskeruddannedes arbejdskarriere og mobilitet. Opgørelserne er baseret på oplysninger fra en række eksisterende statistikregistre. Kilderne omfatter bl.a. Befolkningens højest fuldførte uddannelse, Befolkningsregistret, Register-baseret Arbejdsstyrke Statistik. Oplysninger fra yderligere en række statistikregistre indgik også i undersøgelsen.
Undersøgelsen forventes gennemført hvert tredje år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation