Gå til sidens indhold

Elcykler vinder frem på det danske cykelmarked

Både danske virksomheders egen produktion og salg af elcykler og importen af elcykler er i vækst.

10. maj 2019 kl. 8:00 - Opdateret 25. marts 2021 kl. 8:00

Danske cykelforhandlere importerer flere og flere elcykler til landet og slog med 69.000 importerede elcykler i 2020 det hidtidige rekordår 2019, hvor rundt regnet 63.000 elcykler krydsede landets grænser. Dette svarer til en stigning på 10 pct. på et år.

Importen af elcykler har været kraftigt stigende over en årrække og er næsten fordoblet siden 2015, hvor der blev importeret knap 36.000 elcykler til Danmark.

Cyklerne med elmotor på klappen er trods de store stigninger stadig langt fra at være på niveau med de konventionelle cykler med ’rugbrødsmotor’, hvoraf der blev importeret 351.000 i 2020. Dette er 29 pct. færre end i 2015, hvor Danmark importerede rundt regnet 497.000 konventionelle cykler.

Dansk import og eksport af elcykler. 2013-2020

billede1

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/KN8Y

Ikke alle elcykler, som importeres til landet, bliver inden for landets grænser. 16.000 elcykler blev i 2020 eksporteret ud af Danmark med Sverige som det vigtigste aftagerland (36 pct.). Næst flest elcykler blev eksporteret til Storbritannien (20 pct.) og tredje flest til Tyskland (19 pct.).

Den danske eksport af elcykler er steget med 54 pct. fra 2019-2020. For fem år siden var eksporten af elcykler markant mindre med en eksport på knap 1.000 elcykler. Selvom eksporten af elcykler er stigende er importen markant større end eksporten alle år, som statistikken dækker.

Stigende salg af danske elcykler

Danske cykelproducenter producerer og sælger selv flere og flere elcykler i ind- og udland. På et år er den danske industris salg af egne fremstillede elcykler steget med 41 pct. fra knap 3.400 i 2019 til 4.700 i 2020.

Kigger man fem år tilbage i tid, så blev der produceret og solgt rundt regnet 1.300 elcykler fra danske virksomheder. Dermed er produktion og salg af danske elcykler mere end tredoblet på fem år.

Af de konventionelle cykler med ’rugbrødsmotor’ blev der i 2020 produceret og solgt knap 1.600 cykler. Dermed sælges der nu tre gange så mange dansk producerede elcykler i forhold til dansk producerede konventionelle cykler. 

Produktion og salg af elcykler fra danske virksomheder. 2013-2020 

billede2

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/VARER1 (varekoder: 8711601000, 8712003000 og 8712007000)

Produktionen af konventionelle cykler i Danmark har været kraftigt nedadgående over en længere periode. Tendensen tog især fart i midten af nullerne og eskalerede i 2010, hvor den danske produktion af konventionelle cykler faldt fra et niveau på over 45.000 cykler til et niveau omkring 2.000 cykler i årene derefter.

Danske virksomheders produktion og salg af konventionelle cykler 1995-2020

billede3Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/VARER1 (varekoder: 8711601000, 8712003000 og 8712007000)

For spørgsmål vedrørende produktion af elcykler, kontakt afdelingsleder Heidi Sørensen HSN@dst.dk

For spørgsmål vedrørende import og eksport, kontakt afdelingsleder Pia Nielsen pin@dst.dk

Om denne opgørelse

  • Der findes ikke et samlet tal for salg af cykler og elcykler til forbrugere i Danmark, derfor bruger denne artikel tal for udenrigshandelen og danske virksomheders  salg af egne varer til at tegne et billede af udviklingen.
  • Statistikken om virksomheders salg af egne varer er baseret på ca. 3000 indberetningspligtige virksomheder med 10 eller flere ansatte. Der knytter sig statistisk usikkerhed til arbejdet med varekoder på detaljerede niveauer såsom data for salg af cykler og elcykler. Læs mere om statistikkens præcision og pålidelighed i statistikdokumentationen.
  • I udenrigshandel med varer knytter der sig også usikkerhed omkring varekodeangivelsen på det mest detaljerede niveau. I handelen med lande uden for EU er statistikken baseret på angivelser til toldvæsenet, og det dækker med få undtagelser alle ind- og udførsler af varer. I handelen med EU-landene indberetter de største virksomheder direkte til Danmarks Statistik, hvis de har EU-eksport over 5,0 mio. kr. eller EU-import over 6,7 mio. kr. De mindre virksomheders EU-handel estimeres, og det medfører også usikkerhed. Læs mere om statistikkens præcision og pålidelighed i statistikdokumentationen

 

Læs også Danmarks Statistiks andre artikler om trafik og cyklister her:

Især midaldrende og ældre mennesker kommer til skade på deres elcykel

Cyklen er oftere involveret når ældre kommer til skade i trafikken

Faldet i personskader i forbindelse med færdselsuheld er gået i stå siden 2014

Ofte stillede spørgsmål – Cykler