Gå til sidens indhold

Cykler

Hvor mange personer cykler i Danmark? Hvordan står det til med cykeladfæren og cykelturismen?  

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

Hvor mange cykler og hvor langt?

Det og meget mere får man svar på hos Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme der har udarbejdet vidensportalen Det Nationale Cykelregnskab. Cykelregnskabet har samlet cykeldata på tværs af en lang række kilder, bl.a. Transportvaneundersøgelsen og Vejdirektoratets ulykkesstatistik, så man ét sted kan orientere sig i bl.a. cykeltyverier, antal cykelture samt et kommunalt tilfredshedsindeks for cyklister.

Vejdirektoratets cykeltrafikindeks beskriver udviklingen i cykeltrafikken, og er baseret på tællinger fra hele landet.

Danmarks Statistik beskriver i artiklen "Danmark på to hjul" bl.a. landevejscykling som motion og cykling som medlemssport.

I cykelstrategien "Danmark - op på cyklen!" fra 2014 har Transportministeriet samlet tal om cykeltrafikkens udvikling i Danmark siden 1990. Desuden er der oplysninger om cykling fordelt efter alder, dræbte og tilskadekomne cyklister, cykeltrafikkens omfang i Europa, cyklistulykker i Europa.

Hvem ved noget om cyklisters adfærd i trafikken ?

Vejdirektoratet har i "Cyklisters adfærd i signalregulerede kryds" fra 2019 undersøgt hvordan cyklister opfører sig i trafikken, bl.a. om hvor mange der kører over for rødt, cykler på fortov eller bruger håndholdt mobiltelefon. 

Rådet for Sikker Trafik har statistik om brugen af cykelhjelm fra 2004 og frem.

Hvor findes oplysninger om cykelturisme?

Vejdirektoratet har flere rapporter om rekreativ cykling og cykelturisme.

VisitDenmark beskriver i rapporten "Cykelturisterne i Danmark" danske og udenlandske cykelturister i Danmark.

YouGov har i en undersøgelse for Foreningen Dansk Cykelturisme undersøgt Danskerne som cykelturister: Bl.a. hvem der tager på cykelferie, hvilke lande vi tager på cykelferie til, hvornår danskerne tager på cykelferie og hvem de tager med. 

Hvor finder jeg oplysninger om elcykler?

Danmarks Statistik har beskrevet den danske produktion og salg af elcykler fra danske virksomheder i 2013-2020. Det er desværre ikke muligt at foretage lignende beregninger vedr. ladcykler.

Tal fra 2022  viser, at hver ottende familie har en elcykel. Elcyklen er for første gang medtaget i  Danmarks Statistiks tabel "Familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet efter forbrugsart".

Danmarks Statistik har opgørelser over antallet af ulykkessituationer med elcykler, ligesom Havarikommissionen for vejtrafikulykker i 2019 har udgivet en rapport om "Elcykelulykker".

I Det Nationale Cykelregnskab findes også oplysninger om elcykler.

Hvor finder jeg oplysninger om "små motoriserede køretøjer"?

Motoriserede løbehjul, speed pedelecs og selvbalancerende skateboards er blevet et almindeligt syn i de større byer. I 2020 udgav Færdselsstyrelsen "Evalueringsrapport om små motoriserede køretøjer", der bl.a. giver indblik i hvilken type ulykker køretøjerne er involveret i. Ulykkes Analyse Gruppen, ved Odense Universitetshospital, har registreret skader efter ulykker med motoriserede løbehjul behandlet på stedets skadestue. Resultatet kan læses i følgende pressemeddelelse.

 

[Denne side er senest revideret juli 2024]

Kontakt

Informations­service og Bibliotek

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2023 besvarede vi ca. 3.800 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål