Gå til sidens indhold

Folketælling 1855

3 publikationer


Tabeller over Folkemængden efter Kjön, ugift eller gift Stand og Alder i Kongeriget Danmark, Hertugdömmet Slesvig og Hertugdömmerne Holsteen og Lauenborg den 1ste Februar 1855
- 1. afdeling

Behandler i tekst og tabeller befolkningens størrelse og tilvækst samt befolkningstætheden og fordelingen mellem købstads- og landbefolkning. Desuden fordeling på køn, alder, ægteskabelige stilling, familier, religion, næringsvej og stiling. Også opgørelse over antallet af døvstumme, døve og blinde.

Udgivet i 1856 (Statistisk Tabelværk, Ny Rk. Bd.1, 1. afdeling)

 

Tabeller over Folkemængden i Kongeriget Danmark, Hertugdömmet Slesvig og Hertugdömmerne Holsteen og Lauenborg, efter Næringsvej og Stilling, den 1ste Februar 1855
- 2. afdeling

Detaljerede tabeller over  folkemængden efter Næringsvei og Stilling.

Udgivet i 1857 (Statistisk Tabelværk, Ny Rk. Bd.1, 2. afdeling)

 

Om Hovedstadens Befolkning efter Folketællingen d. 1. Febr. 1855
Man finder her tal på befolkningen kvartersvis og på gadeniveau, befolkningstæthed i kvartererne, hvor mange der bor i forhuse, bag- og sidehuse og antal familier. Der er også tabeller med fordeling på køn og alder samt civilstand. Derudover er der oplysninger om fordeling på erhverv og køn i og udenfor tyendeklassen.

Udgivet i 18xx i serien Meddelelser fra Det Statistiske Bureau. [1].3.[2], S. 33-112

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketælling

Kolofon

Folketælling
Borgere
Udgivet: 31. december 1857 kl. 09:30
Antal sider:
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig