Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Brexit

Følg med i Danmarks handel med Storbritannien

 Brexit infografik 2020

I slutningen af juni 2016 besluttede briterne ved en folkeafstemning at forlade EU-samarbejdet – det såkaldte Brexit. 

EU og Storbritannien er blevet enige om en udtrædelsesaftale, der skal sætte betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien forlader EU. 31. januar 2020 forlader Storbritannien EU, og herefter er der en overgangsperiode fra 1. februar 2020 til 31. december 2020. I overgangsperioden er reglerne for samhandel mellem EU og Storbritannien uændrede, jf. Toldstyrelsen.  

Danmarks Statistik har samlet en række nøgletal, så du hurtigt kan få et overblik over udviklingen i Danmarks samhandel med Storbritannien efter briternes beslutning om at forlade EU. Derudover har vi også samlet tal for hvor mange briter, der bor i Danmark.

 

Valutakurs

Prisen på det britiske pund – valutakursen – har stor betydning for samhandlen mellem Danmark og Storbritannien.

Falder pundets kurs over for den danske krone, får briterne ”mindre for pengene”, når de køber danske varer, hvilket alt andet lige vil føre til, at eksporten til Storbritannien falder. Samtidig bliver britiske varer billigere for danskerne og dansk import fra Storbritannien vil hermed typisk stige. Omvendt stiger eksporten og importen falder, når kursen på pundet går op.

Valutakurser efter valuta, kurstype og opgørelsesmetode (månedsobservationer) - Danmarks Statistik

Eksport

Storbritannien var i 2019 Danmarks fjerdestørste eksportmarked af varer og tjenester efter Tyskland, USA og Sverige.

I 2019 udgjorde eksporten af varer til Storbritannien 6 pct. af den samlede vareeksport, mens tjenester stod for 9 pct. af den samlede tjenesteeksport.

Udvikling i vareeksport

Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering og land - Danmarks Statistik

 

Udvikling i tjenesteeksport

Tjenestehandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering og land - Danmarks Statistik

Import

Storbritannien er det fjerdestørste land, hvor Danmark importerede flest varer og tjenester fra i 2019.

I 2019 stod vores import af varer fra Storbritannien for 4 pct. af Danmarks samlede import af varer, mens importen af tjenester fra Storbritannien tegnede sig for 11 pct. af den samlede tjenesteimport.

Udvikling i vareimport

Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering og land - Danmarks Statistik

 

Udvikling i tjenesteimport

Tjenestehandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering og land - Danmarks Statistik

Investeringer

Direkte investeringer er en vigtig del af den økonomiske integration mellem Danmark og Storbritannien. Kun Sverige overgår Storbritannien som investeringsland for danske virksomheder, mens Storbritannien er Danmarks fjerdestørste investorland.

Direkte investeringer omfatter aktier og andre kapitalandele, hvor en investor besidder mindst 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerne i en virksomhed.

’Udadgående’ er direkte investeringer fra Danmark til Storbritannien.
’Indadgående’ er direkte investeringer fra Storbritannien til Danmark.

Årlig beholdningsstatistik for direkte investeringer efter type, princip, post, land og indenlandsk branche - Danmarks Statistik

Befolkning

Antallet af britiske statsborger i Danmark har været støt stigende i flere år, og i starten af 2020 boede ca. 19.000 britiske statsborgere i Danmark. Antallet af britiske statsborgere bosat i Danmark plejer at stige mest i 3. kvartal, hvilket hænger sammen med uddannelsesstart.

Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder (5-års intervaller) og statsborgerskab - Danmarks Statistik

Antallet af britiske statsborgere, der indvandrer til Danmark, har været stigende siden 2009, men er faldet en anelse i 2018 og 2019. Antallet af britiske statsborgere, som udvandrer fra Danmark, har haft en stigende tendens i over 10 år.

Med den faldende indvandring i 2018 og 2019 ligger nettoindvandringen, dvs. forskellen mellem indvandring og udvandring, nu på samme niveau omkring 500 som var tilfældet i perioden frem til 2014.

Ind- og udvandringer af britiske statsborgere 2007-2017

Hent flere tal om Indvandringer (VAN1AAR) og Udvandringer (VAN2AAR)

Antallet af britiske statsborgere, der får dansk statsborgerskab, har i mange år været faldende. I 2016 steg antallet imidlertid markant. Den markante stigning skal ses i sammenhæng med, at der d. 1. september 2015 trådte en ny lov om dansk indfødsret i kraft, der betyder, at udenlandske statsborgere kan erhverve dansk statsborgerskab uden krav om løsning af andet statsborgerskab (et såkaldt dobbeltstatsborgerskab).

Personer, der har skiftet til dansk statsborgerskab efter køn, alder og tidligere statsborgerskab - Danmarks Statistik