Gå til sidens indhold

Brexit

Følg med i Danmarks handel med Storbritannien

 brexit_dec_2020

I slutningen af juni 2016 besluttede briterne ved en folkeafstemning at forlade EU-samarbejdet – det såkaldte Brexit. 

EU og Storbritannien blev enige om en udtrædelsesaftale, der satte betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien kunne forlade EU. Storbritannien forlod formelt EU den 31. januar 2020, men udtrædelsen foregik ved, at der blev lavet en såkaldt overgangsperiode fra den 31. januar 2020 til den 31. december 2020 - hvor Storbritannien så endegyldigt forlader EU. I overgangsperioden er reglerne for samhandel mellem EU og Storbritannien uændrede, jf. Toldstyrelsen.

Virksomheder der skal handle med Storbritannien efter 1. januar 2021, skal følge de generelle regler for handel med lande uden for EU, med mindre EU og Storbritannien indgår en handelsaftale inden da.

Danmarks Statistik har samlet en række nøgletal, så du hurtigt kan få et overblik over udviklingen i Danmarks samhandel med Storbritannien efter briternes beslutning om at forlade EU. Derudover har vi også samlet tal for hvor mange briter, der bor i Danmark.

 

Valutakurs

Prisen på det britiske pund – valutakursen – har stor betydning for samhandlen mellem Danmark og Storbritannien.

Falder pundets kurs over for den danske krone, får briterne ”mindre for pengene”, når de køber danske varer, hvilket alt andet lige vil føre til, at eksporten til Storbritannien falder. Samtidig bliver britiske varer billigere for danskerne og dansk import fra Storbritannien vil hermed typisk stige. Omvendt stiger eksporten og importen falder, når kursen på pundet går op.

Samhandel

Storbritannien var i 2019 Danmarks fjerdestørste eksportmarked af varer og tjenester efter Tyskland, USA og Sverige. I 2019 var der dansk eksport til Storbritannien for 113 mia. kr., mens der var dansk import fra Storbritannien for 89 mia. kr. Eksporten af varer til Storbritannien udgjorde 7 pct. af den samlede vareeksport, mens tjenesteeksporten udgjorde 10 pct. af den samlede tjenesteeksport.

Hent flere tal om varehandelen til Storbritannien på www.statistikbanken.dk/UHV2, mens tal om tjenestehandelen findes på www.statistikbanken.dk/UHT4S2

Investeringer

Direkte investeringer er en vigtig del af den økonomiske integration mellem Danmark og Storbritannien. Kun Sverige overgår Storbritannien som investeringsland for danske virksomheder, mens Storbritannien er Danmarks fjerdestørste investorland.

Direkte investeringer omfatter aktier og andre kapitalandele, hvor en investor besidder mindst 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerne i en virksomhed.

’Udadgående’ er direkte investeringer fra Danmark til Storbritannien.
’Indadgående’ er direkte investeringer fra Storbritannien til Danmark.

Befolkning

Antallet af britiske statsborger i Danmark har været støt stigende i flere år, og i starten af 2020 boede ca. 19.000 britiske statsborgere i Danmark. Antallet af britiske statsborgere bosat i Danmark plejer at stige mest i 3. kvartal, hvilket hænger sammen med uddannelsesstart.

Antallet af britiske statsborgere, der indvandrer til Danmark, har været stigende siden 2009, men er faldet en anelse i 2018 og 2019. Antallet af britiske statsborgere, som udvandrer fra Danmark, har haft en stigende tendens i over 10 år.

Med den faldende indvandring i 2018 og 2019 ligger nettoindvandringen, dvs. forskellen mellem indvandring og udvandring, nu på samme niveau omkring 500 som var tilfældet i perioden frem til 2014.

Ind- og udvandringer af britiske statsborgere 2007-2017

Hent flere tal om Indvandringer (VAN1AAR) og Udvandringer (VAN2AAR)

Antallet af britiske statsborgere, der får dansk statsborgerskab, har i mange år været faldende. I 2016 steg antallet imidlertid markant. Den markante stigning skal ses i sammenhæng med, at der d. 1. september 2015 trådte en ny lov om dansk indfødsret i kraft, der betyder, at udenlandske statsborgere kan erhverve dansk statsborgerskab uden krav om løsning af andet statsborgerskab (et såkaldt dobbeltstatsborgerskab).

Virksomheder

Der var i 2018 875 danske datterselskaber i udlandet med ca. 89.000 ansatte.

I 2018 var der 661 britisk ejede virksomheder i Danmark – med ca. 34.000 ansatte.