Gå til sidens indhold

Levevilkårsundersøgelsen (SILC)

Levevilkårsundersøgelsen er en stikprøveundersøgelse, der foretages hvert år i alle EU/EØS-lande. Der indsamles oplysninger om såvel husstanden som om de enkelte husstandsmedlemmer. Internationalt kendes undersøgelsen som SILC. I den danske undersøgelse indgår oplysninger fra omkring 6.000 husstande omfattende ca. 13.000 personer.

Introduktion

Undersøgelsen har til formål at belyse befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse. Oplysninger hentet gennem interview (webspørgeskema og telefon) kombineres med en række oplysninger fra Danmarks Statistiks registre, fx om indkomstforhold og uddannelse.
En årlig EU-manual beskriver i detaljer, hvorledes undersøgelsen skal gennemføres og hvilke variable, der skal indgå (se under Dokumentation her på siden).
Ud over de faste spørgsmål om levevilkår, indgår der hvert år et eller to skiftende moduler med spørgsmål inden for et bestemt tema. 
Danmarks Statistiks offentliggørelse fra undersøgelsen er meget begrænset. Eurostat står for den primære formidling af resultaterne.
Blandt de tal, som Eurostat offentliggør, skal specielt nævnes en række indikatorer for fattigdom, social udstødelse og indkomstmulighed.

Dokumentation

Spørgeskemaer og EU-manualer

Indholdet af Levevilkårsundersøgelsen er fastsat af Eurostat og opdateres hvert år. Find manualerne her: EU-manual 2022, EU-manual 2021, EU-manual 2020, EU-manual 2019, EU-manual 2018, EU-manual 2017, EU-manual 2016, EU-manual 2015, EU-manual 2014, EU-manual 2013, EU-manual 2012, EU-manual 2011.

De danske spørgsmål findes her: Spørgeskema 2022, Spørgeskema 2021, Spørgeskema 2020, Spørgeskema 2019, Spørgeskema 2018, Spørgeskema 2017, Spørgeskema 2016, Spørgeskema 2015, Spørgeskema 2014, Spørgeskema 2013, Spørgeskema 2012, Spørgeskema 2011.

Økonomisk sårbare (SDG)
Danmarks Statistik har lavet en indikator kaldet økonomisk sårbare, der er baseret på personers subjektive opfattelser af deres egen økonomiske situation tilkendegivet i en spørgeskemaundersøgelse. Indikatoren er lavet for at følge op på FN’s bæredygtighedsmål 1.2 om fattigdomsreduktion.

Vejledning til forskere
Forskere kan via Danmarks Statistiks Forskningsservice få adgang til mikrodata fra Levevilkårsundersøgelsen, SILC for årene 2011 og frem. Information om undersøgelsens opbygning, nøgler og identer, vægte, usikkerhed, databrud samt en oversigt over alle variable og hvilke år, de er tilgængelige findes nedenfor.
2015-Revision 
Danmarks Statistik har i 2015 gennemført en revision, der siden er ført tilbage til 2011. Der er derfor databrud mellem 2010 og 2011. Revisionen havde følgende formål: 1) reducering af stikprøveusikkerheden, 2) forbedring af sammenligneligheden med SILC i andre lande samt 3) implementering af ændringer forårsaget af revisioner af indkomststatistikken og nationalregnskabet i 2014. 
Revisionsbeskrivelse SILC 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Levevilkårsundersøgelsen (SILC)

Kontakt

Martin Faris Sawaed Nielsen
Telefon: 39 17 34 98

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig