Gå til sidens indhold

Industriens og engroshandlens lagre

Ændringer i engroshandlens lagre belyses i den kvartalsvise statistik om industriens og engroshandlens lagre.

Introduktion

Dette er en opgørelse, der især laves af hensyn til det kvartalsvise nationalregnskab.

Engroshandlens priser belyses i prisindeks for indenlandsk vareforsyning.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Dansk Branchekode (DB)

En branche er en gren af et erhverv. Til at bestemme brancher benytter Danmarks Statistik Dansk Branchekode.

Dansk Branchekode er en dansk branchenomenklatur baseret på EUs nomenklatur (NACE). De første fire cifre svarer til NACE rev. 2, mens de to sidste cifre er danske underopdelinger.

Dansk Branchekode er en statistisk klassifikation af økonomiske aktiviteter. Dens væsentligste funktion er at danne grundlag for branchekodning af virksomheder efter disses hovedaktivitet, samt til de branchefordelte statistikker.

Dansk Branchekode benyttes i forskellige detaljeringsniveau, kaldet grupperinger. Hele nomenklaturen og de tilhørende grupperinger kan findes på http://www.dst.dk/db07Se også

Kontaktudvalg for industristatistik

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Industriens og engroshandlens lagre

Kontakt

Mathias Dybdahl Bluhme
Telefon: 39 17 35 61

Artikler og publikationer om 'Industriens og engroshandlens lagre'

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser