Gå til sidens indhold

Børn

Hvor mange børn er der i Danmark? Hvor mange børn bor sammen med begge forældre, og i hvilke aldersgrupper er der flest børn? Statistikken om børn kan fx fordeles efter familietype og alder.

Udvalgt statistik om Børn

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Børn på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i antal hjemmeboende børn

Her kan du se udviklingen i antallet af hjemmeboende børn de seneste 30 år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
23.2.2023
Opdateres næste gang
14.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Aldersfordeling af hjemmeboende børn

Her kan du se aldersfordelingen af de hjemmeboende børn.
Mere om figuren
Seneste opdatering
23.2.2023
Opdateres næste gang
14.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Børn og de forældre, de bor sammen med

Her kan du se, hvilke forældre som børn på 0-17 år bor sammen med.
Mere om figuren
Seneste opdatering
23.2.2023
Opdateres næste gang
14.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

HAR DU SET?
Husstande og familier
Se, hvor mange husstande i Danmark der er med og uden børn, og hvor mange voksne der bor alene.
HAR DU SET?
Børnepasning
Se, hvad normeringen er i de danske vuggestuer og børnehaver.

Børn og det antal søskende, de bor sammen med

Her kan du se, hvor stor en andel af børn (0-17 år) der bor sammen med 1, 2, 3 eller flere søskende. Både hel-, halv- og papsøskende er inkluderet.
Mere om figuren
Seneste opdatering
23.2.2023
Opdateres næste gang
14.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Befolkningen

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse befolkningens størrelse, sammensætning og udvikling. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser. Hertil kommer, at statistikken anvendes som grundlag for administrative planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. De nuværende tabelserier i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem.

Brug for flere tal om Børn?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx børn fordelt efter geografi; hel-, halv- og papsøskende; forældre af forskelligt eller samme køn, etc. 

Kontaktperson for denne statistik

Lisbeth Harbo
Telefon: 39 17 32 94
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07