Gå til sidens indhold

Børn

Børn i statistikkerne for familier og husstande omfatter hjemmeboende børn under 25 år. Desuden findes en række statistikker, som omhandler alle børn under 18 år.

Introduktion

Børn defineres af Danmarks Statistik som personer, der aldrig har været gift eller i registreret partnerskab, der ikke har børn og ikke indgår i et par. Aldersgrænsen for børn er 18 år, dog 25 år for hjemmeboende børn.

En person er hjemmeboende, hvis vedkommende bor på samme adresse som mindst én af forældrene.

Statistikken om alle børn under 18 år indeholder oplysninger om bopæl (region, kommune), køn, alder, bopælsfamilie, samværsfamilie, søskende og familieskift.

Grundlaget for statistikken er data fra CPR.

Statistikken om børn er årlig og offentliggøres i slutningen af februar måned.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Familietype

En familie er en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som har visse indbyrdes relationer.

Familier kan opdeles i tre hovedtyper: Parfamilier, enlige og ikke-hjemmeboende børn. For parfamilier og enlige kan familien ud over parret eller den enlige bestå af et eller flere hjemmeboende børn. Børn defineres som personer, der er under 25 år, er ugifte, ikke selv har børn og ikke indgår i et samboende par. Hvis et barn har forældrehenvisning til mindst én voksen i husstanden, er barnet hjemmeboende og regnes med til den (de) voksnes familie, ellers er barnet ikke-hjemmeboende og udgør sin egen familie.

Der er fire typer af par: 1. Ægtepar. Parterne har ægtefællehenvisning til hinanden i CPR. 2. Registrerede partnerskaber. Parterne henviser til hinanden i CPR ligesom ægtefæller. 3. Samlevende par. Parterne har mindst ét fælles barn (i denne henseende uanset alder) boende i hjemmet, eller de har haft den 1. januar 1990 eller den 1. januar i et senere år. Hvis der ikke længere er fællesbørn i hjemmet, skal forældrene have boet sammen ved alle senere statustidspunkter (1. januar hvert år). 4. Samboende par. De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende. Hvis to voksne på samme adresse ikke opfylder kriterierne for at være en af disse partyper, regnes de for to selvstændige familier.

Husstande

En husstand defineres som bestående af en eller flere personer, der bor på samme adresse. Alle personer på adressen regnes med til husstanden uanset familieforhold. En husstand består af én eller flere familier.

Børn

Børn er personer, der aldrig har været gift, som ikke har børn, og som ikke indgår i et samlevende par. Aldersgrænsen for børn er 25 år.

Voksne

Omfatter alle personer, der er fyldt 18 år, undtagen 18-24-årige, der bor hjemme hos forældrene, og som ingen børn har, aldrig har været gift og ikke er del af et par. Som voksne medregnes endvidere personer under 18 år, hvis de på et tidspunkt har indgået ægteskab, har børn eller indgår i par.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Børn

Kontakt

Lisbeth Harbo
Telefon: 39 17 32 94

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig