Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

mlu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med økologiske varer

Statistikken er baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Der indgår data om omfanget af generel udenrigshandel og økologisk certificering i afgrænsningen af populationen. Der foretages overordnet fejlsøgning ved udsving i udenrigshandel på vare- eller landeniveau. Konkrete virksomheder genkontaktes og besvarelser sammenholdes med tidligere besvarelser.

Kilder

Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse. Virksomhederne udvælges blandt virksomheder i 'Udenrigshandel med varer', som

  1. har udenrigshandel med varer som kan være økologiske (føde- og drikkevarer, foder til animalsk produktion) og
  2. er økologiske certificerede af Miljø- og Fødevareministeriet.

Statistikken dækker ikke udenrigshandel med økologiske varer hos de mindste virksomheder jf. tærskelværdierne for Udenrigshandel med varer.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Data indsamles ved hjælp af et regneark, som uploades til indberetningssystemet IDEP.

Datavalidering

Der foretages overordnet fejlsøgning ved udsving i udenrigshandel på vare- eller landeniveau. Konkrete virksomheder genkontaktes og besvarelser sammenholdes med tidligere besvarelser.

Databehandling

Statistikken er en totaltælling uden opregning eller korrektion for bortfald. Der er kun imputering i beskedent omfang, fx hvis mængdeangivelser mangler. De fejlrettede data grupperes og tabelleres i forhold til vare- og landegrupper.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.