Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

mlu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med økologiske varer

Statistikken dækker ikke udenrigshandel med økologiske varer hos de mindste virksomheder. Enkelte virksomheder har svært ved at identificere økologiske varer i deres regnskabssystemer.

Samlet præcision

Statistikken dækker ikke udenrigshandel med økologiske varer hos de mindste virksomheder. Størrelsen af den øvrige usikkerhed er ikke estimeret.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Statistikken dækker ikke udenrigshandel med økologiske varer hos de mindste virksomheder. Enkelte virksomheder har svært ved at identificere økologiske varer i deres regnskabssystemer.

For enkelte virksomheder kan følgende gøre sig gældende:

  • Problemer med at identificere økologiske varer i deres regnskabssystemer, hvilket kan medføre en underrapportering.
  • Import og eksport af vildtfanget fisk kan blive fejlplaceret som økologisk.
  • Forkert valutaomregning kan medføre fejl i forholdet mellem pris og mængde.
  • Ved virksomhedsophør kan det være svært at få eksakte oplysninger.
  • Hvis udenrigshandelen er registreret hos speditører kan disse have svært ved at udskille den økologiske del.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Populationens bundgrænse kan medføre en undervurdering af den faktiske udenrighandel med økologiske varer mellem Danmark og øvrige lande.

For enkelte virksomheder kan følgende gøre sig gældende:

  • Problemer med at identificere økologiske varer i deres regnskabssystemer, hvilket kan medføre en underrapportering.
  • Import og eksport af vildtfanget fisk kan blive fejlplaceret som økologisk.
  • Forkert valutaomregning kan medføre fejl i forholdet mellem pris og mængde.
  • Ved virksomhedsophør kan det være svært at få eksakte oplysninger.
  • Hvis udenrigshandelen er registreret hos speditører kan disse have svært ved at udskille den økologiske del.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres normalt kun endelige tal.