Gå til sidens indhold

Ressourceregnskab for fisk og skaldyr

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Leif Hoffmann
39 17 34 96

lhf@dst.dk

Hent som PDF

Ressourceregnskab for fisk og skaldyr

Ressourceregnskab for fisk og skaldyr opgør udviklingen i den danske bestand af fritlevende fisk og skaldyr samt bestand af fisk og skaldyr i dam- og havbrug. Regnskaberne belyser udvikling i bestande, tilgang til bestande, fangst/høst af fisk og skaldyr til konsum og levende eksport samt reduktion i bestande.

Indhold

Ressourceregnskabet for fisk og skaldyr består af et fysisk regnskab for fritlevende fisk og skaldyr, samt et fysisk og økonomisk regnskab for fisk og skaldyr i dam- og havbrug. Ressourceregnskabet for fisk og skaldyr, indgår som et modul i Grønt Nationalregnskab for Danmark. Ved tilføjelse af en værdisættelse af bestande og naturlig vækst mv. vil regnskabet bl.a. kunne indgå i opgørelsen af et såkaldt Grønt BNP, som er under udvikling i et forskningsprojekt under ledelse af Københavns Universitet.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Danmarks Statistik udarbejder Ressourceregnskab for fisk og skaldyr på baggrund af data om fiskekvoter og fangster indsamlet af Fiskeristyrelsen, oplysninger om bestande af fisk udarbejdet af International Council for the Exploration of the Sea (ICES), oplysninger om dam- og havbrug indsamlet af Fiskeristyrelsen.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Ressourceregnskab for fisk og skaldyr er relevant for myndigheder, forskere, organisationer, virksomheder, undervisningssektoren og privatpersoner - med interesse for akvatiske ressourcer, forurening, samspil mellem miljø og økonomi, og bæredygtig udvikling. Danmarks Statistik arbejder i perioden 2015-2017 på et projekt med at opstille et fuldt grønt nationalregnskab for at imødekomme disse behov. Ressourceregnskabet er opstillet i henhold til FN's statistiske standard SEEA (System of Environmental-Economic Accounting) 2012.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Ressourceregnskabet for fritlevende fisk og skaldyr dækker ca. 90 pct. af den danske beholdning, beregnet ud fra fangst i 2019. Den manglende dækning kan forklares ved mangelfulde oplysninger om mindre vigtige bestande. Ressourceregnskabet for akvakultur vurderes at være 100 pct. dækkende, idet det er lovpligtigt for de enkelte anlæg at rapportere den årlige udvikling til Fiskeristyrelsen.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Anden udgivelse af ressourceregnskabet (december 2020) er sket til tiden og 12 måneder efter referenceperiodens udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er opgjort med samme kilder og metoder, for hele den dækkede periode fra 2010 og frem. FN's standard for miljøøkonomiske regnskaber (grønne nationalregnskaber), SEEA 2012, er fulgt og det er derfor muligt at sammenligne med andre landes ressourceregnskaber, når de også er lavet efter denne standard.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Naturressourcer. Se mere på emnesiden om Grønt Nationalregnskab.

Læs mere om tilgængelighed