Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for primære erhverv

Statistikken er relevant i den henseende, at den muliggør en sammenligning af de primære erhverv med andre brancher i Danmark.

Herudover er regnskabsstatistikken et væsentligt input til opgørelsen af sektorregnskabet for landbrug (BFI-opgørelsen) og nationalregnskabet.

Brugerbehov

Brugerne af statistikken er de danske myndigheder, herunder især Miljø- og Fødevareministeriet, forskere og studerende nationalt og internationalt, landbrugets, fiskeriets og akvakulturerhvervets organisationer samt virksomheder relateret til sektorerne i bred forstand, fx kreditgivere.

Data for jordbrugsstatistikken anvendes også som grundlag for fremskrivningen i konjunkturafsnittet i publikationen "Landbrugets økonomi" fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet. Data for fiskeristatistikken anvendes i prognosemodellen for publikationen "Fiskeriets økonomi", også udgivet af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Data for jordbrugsregnskaberne videregives til EUs informationsnet for Landøkonomisk Bogføring, INLB, (fransk RICA, engelsk FADN) og for fiskeri- og akvakulturstatistikkernes vedkommende til EU DG Mare. Data er grundlag for jordbrugs- og fiskeripolitiske beslutninger på nationalt og EU niveau.

Brugertilfredshed

Brugertilfredsheden på denne statistik er god. Der er især tilfredshed med at denne statistik produceres, så det er muligt at sammenligne de primære erhverv med byerhvervene.

Brugertilfredsheden på de 3 bagvedliggende statistikker er også god.

Fuldstændighed af data

Jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturregnskaberne leveres ikke til Eurostat.

Jordbrugets regnskaber leveres til FADN. De data, der leveres til FADN overholder EU 220/2015. Fiskeri- og akvakulturregnskaberne leveres til EU DG Mare, og overholder EU 1004/2017.