Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning

Statistikken er udarbejdet siden 1995, men der kan være problemer med at sammenligne tallene over længere tid. Spørgeskemaet, stikprøveudtagningen og beregningsmetoden er blevet justeret mange gange i den forløbne periode, seneste i 2021.

International sammenlignelighed

Der leveres årlig data til EU's statistikbureau, Eurostat, for virksomheder med mindst 20 ansatte (i følge EU's forordning). Her leveres fordeling af omsætning på serviceydelser og fordeling af omsætning efter kundens hjemmested. Data for samtlige EU kan findes på Eurostats hjemmeside.
Det vurderes, at der er god sammenlignelighed på tværs af landene, idet statistikkerne bør være produceret efter fælles retningslinjer og principper.

Sammenlignelighed over tid

Der kan være problemer med at sammenligne tallene over længere tid. Undersøgelsen blev gennemført første gang for året 1995. I forbindelse med et pilotprojekt i EU er spørgeskemaet til undersøgelsen for 2001 blevet revideret, hvilket betyder, at resultaterne for år 2001 og frem ikke direkte kan sammenlignes med de tidligere undersøgelser. For året 2002 og fremover indgår udviklingen i virksomhedernes eksport også i undersøgelsen. Fra 2004 til 2005 er der databrud, pga. introduktion af nye produktgrupper og serviceydelser. Fra 2005 til 2007 er der databrud, pga. introduktion af nye branchekoder (DB07) og ændringer i stikprøven. Fra 2007 til 2009 er der databrud ændring i produkter og serviceydelser sfa. tilpasning til EU-skema.

Fra og med undersøgelsesåret 2013 er statistikkens opregningsmetode ændret, således data opregnes baseret på et nyt datagrundlag for firmarer ud fra det Erhvervsstatistiske Register. Hvilket betyder, at resultaterne før år 2013 ikke direkte kan sammenlignes med resultaterne fra 2013 og frem.

I Statistikbanken kan findes data tilbage til 1995, men pga. forskelle i metoder og enheder kan der ikke forventes god sammenlignelighed med den aktuelle serie, der begynder med året 2013.

Sammenhæng med anden statistik

Data i den nationale offentliggørelse opregnes på baggrund af den foreløbige momspligtige omsætning fra Firmaernes køb og salg (”Momsstatistik”). "Momsstatistikken" er en totalopgørelse i omsætningen; hvorimod denne undersøgelse udover den totale omsætning også angiver fordelingen i omsætningen på forskellige serviceydelser Til Eurostat opregnes statistikken på baggrund af omsætning fra regnskabsstatistikken. Ligesom i "Momsstatistikken" findes fordelingen i omsætningen på forskellige serviceydelser ikke i regnskabsstatistikken men kun i denne undersøgelse.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.