Gå til sidens indhold

Omkostningsindeks for dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel

Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne forbundet ved arbejdet med dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel i Danmark. Indeksene er udarbejdet på foranledning af Dansk Transport og Logistik (DTL - Danske Vognmænd), og anvendes bl.a. til regulering af kontrakter. Indeksene går tilbage til 1997.

Indhold

Omkostningsindeks for dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel er en kvartalvis opgørelse af udviklingen i omkostningerne ved arbejdet med dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel i Danmark. Indekset opgøres separat for hver af de tre brancher. Desuden udgives der for hver branche indeks som beregnes ekskl. omkostningerne til brændstof.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Omkostningsindeks for dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel inkluderer omkostninger til løn, sociale omkostninger, reparation og vedligeholdelse, brændstof, dæk, administration, forsikring og kapitalomkostninger. Disse omkostninger sammenvægtes til det samlede indeks. Vægtene udtrykker, hvor stor en andel lønomkostningerne, materialerne og de øvrige omkostningstyper udgør af de samlede omkostninger ved bortskaffelse af dagrenovation, samt ved slamsugning og lastvognskørsel. Til beregning af indeksene ekskl. brændstof fjernes brændstofkategorien fra den samlede varekurv.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Omkostningsindekset for dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel benyttes primært til regulering af kontrakter i relaterede brancher.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Vægtgrundlaget for indeksene er udarbejdet i samarbejde med Dansk Transport og Logistik samt Dansk Industri. Indeksene vurderes at være retvisende for arbejdet med dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel i Danmark.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres kvartalsvist ca. 30 dage efter kvartalets ophør. Dvs. primo februar (4. kvartal), primo maj (1. kvartal), primo august (2. kvartal) og primo november (3. kvartal). Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Omkostningsindeksene for dagrenovation og slamsugning er sammenlignelige over tid fra 1997 og frem til i dag. Omkostningsindekset for lastvognskørsel er sammenlignelige over tid fra 2022 og frem til i dag

Der findes ingen internationale statistikker, der er direkte sammenlignelige med de danske indeks.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Omkostningsindeks for dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel. Se mere på statistikkens emneside.

Det er derudover muligt at abonnere på en indeksoversigt for statistikken. Abonnementet bliver tilsendt kvartalsvist pr. e-mail. Bestil abonnement.

Læs mere om tilgængelighed