Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.
Søren Dalbro
39 17 34 16

sda@dst.dk

Hent som PDF

Nyregistrerede virksomheder og konkurser

Data til denne statistik indsamles fra Danmarks Statistiks Erhvervsregister (ESR) baseret på oplysninger fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR) samt oplysninger om pligter fra Skattestyrelsens Erhvervssystem. Kilderegistrene opdateres løbende. Udtræk tjekkes for dubletter.

Kilder

Kilden til Nyregistrerede virksomheder er Danmarks Statistiks Erhvervsregister (ESR) baseret på oplysninger fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR) samt oplysninger om pligter fra Skattestyrelsens Erhvervssystem.

Indsamlingshyppighed

ESR opdateres dagligt med oplysninger fra CVR.

Indsamlingsmetode

Data om nye virksomheder hentes fra det ESR på basis af data i CVR.

Datavalidering

I produktionsprocessen tjekkes der for dubletforekomster. Der er ingen yderligere tjek af data.

Nyregistrerede virksomheder skal udover at være nyregistreret også inden for samme måned blive tilmeldt pligter i Skats Erhvervssystem. Der er tre pligter som trigger, at virksomheden tæller med, det er moms, lønsumsafgift eller A-skat.

Databehandling

Opgørelsen af nye virksomheder er en simpel sammentælling med gruppering på udvalgte hovedafdelinger i DB07.

Korrektion

Der foretages ingen korrektioner af data udover, hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.