Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.
Søren Dalbro
39 17 34 16

sda@dst.dk

Hent som PDF

Nyregistrerede virksomheder og konkurser

Statistikken laves af alle EU-land samt EFTA- og kandidatlande. Der er forskel på landenes adgang til oplysninger og den afgrænsning vi har lavet i Danmark vil kun få lande kunne gennemføre.

Udover denne statistik findes statistikken Erhvervsdemografi, der også belyser den årlige tilgang i virksomheder. Denne statistik anvender mange flere baggrundsvariable og vil samlet altid have et lavere antal nye virksomheder.

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes efter Eurostats fælles guidelines og er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre EU-lande, som er underlagt samme forordning. Statistikken kan findes på Eurostats database for korttidsstatistikker.

Statistikken laves af alle EU-land samt EFTA og kandidatlande. Der er forskel på landenes adgang til oplysninger og den afgrænsning vi har lavet i Danmark vil kun få lande kunne gennemføre.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken om nye virksomheder er fuldt sammenlignelig over dens opgørelsestid siden 2015.

Sammenhæng med anden statistik

Udover denne statistik findes statistikken Erhvervsdemografi, der også belyser den årlige tilgang i virksomheder. Denne statistik anvender mange flere baggrundsvariable og vil samlet altid have et lavere antal nye virksomheder. Statistikken kan ikke sammenholdes med statistikken Erhvervsdemografi, hvor nye virksomhedsregistreringer renses for overtagelser fra andre virksomheder.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.