Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Birger Larsen
39 17 34 59

mbl@dst.dk

Hent som PDF

Nettoprisindeks

Nettoprisindekset er relateret til det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

HICP er baseret på de faktiske forbrugerpriser, mens nettoprisindekset er baseret på de samme priser, men fratrukket indirekte skatter og afgifter, herunder moms og tillagt evt. tilskud.

Fra januar 2001 er den eneste forskel mellem det nationale nettoprisindeks og HICP udover prisbegrebet dækningen af varer og tjenester, idet ejerboliger kun indgår i nettoprisindekset og ikke i HICP.

Nettoprisindekset hænger sammen med forbrugerprisindekset. De to indeks dækker samme grupper varer og tjenester, og beregnes efter samme metode. Den eneste forskel mellem de to indeks er det anvendte prisbegreb, da skatter og afgifter fratrækkes priserne i nettoprisindekset, samt vægtningen.

International sammenlignelighed

Nettoprisindekset er relateret til det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) er baseret på de faktiske forbrugerpriser, mens nettoprisindekset er baseret på de samme priser, men fratrukket indirekte skatter og afgifter, herunder moms og tillagt evt. tilskud.

Fra januar 2001 er den eneste forskel mellem det nationale nettoprisindeks og HICP udover prisbegrebet dækningen af varer og tjenester, idet ejerboliger kun indgår i nettoprisindekset og ikke i HICP.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er i princippet fuldt sammenlignelig over tid. Der skal ved sammenligning over længere perioder dog tages højde for, at vægtskifte og den løbende opdatering af stikprøven gør, at det ikke er samme kurv af varer og tjenester, der sammenlignes idet varekurven løbende bliver opdateret for at afspejle den aktuelle forbrugssammensætning.

Sammenhæng med anden statistik

Nettoprisindekset er relateret til det danske forbrugerprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). Ved sammenligning med disse indeks skal man være opmærksom på, at der er anvendt forskellige prisbegreber og at vægtgrundlaget i nettoprisindekset er opgjort på grundlag af forbrugsudgifterne fratrukket skatter og afgifter og tillagt generelle tilskud til nedsættelse af priserne.

Intern konsistens

Datasættet er konsistent.