Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Birger Larsen
39 17 34 59

mbl@dst.dk

Hent som PDF

Nettoprisindeks

Nettoprisindekset vurderes at være en troværdig statistik, hvilket understøttes af brugernes udmeldinger og vurderinger.

Centrale brugere er bl.a. Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Nationalbanken samt banker og andre finansielle virksomheder.

Brugerbehov

Nettoprisindekset anvendes af en lang række offentlige institutioner og myndigheder samt private til regulering af kontraktbeløb og overførsler. En række love og bekendtgørelser foreskriver anvendelse af nettoprisindekset i forbindelse med regulering af beløb.

Brugertilfredshed

De væsentligste brugere har mulighed for at give feedback på et årligt kontaktudvalgsmøde.

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.