Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik.
Bo Siemsen
39 17 30 69

bsm@dst.dk

Hent som PDF

Nationalregnskab

Nationalregnskabet offentliggøres i Statistikbanken under Økonomi og Nationalregnskab. Offentliggørelserne ledsages af Nyt fra Danmarks Statistik, med en aktuel vinkling og udvalgte kommentarer. Publikationen Statistisk Tiårsoversigt gengiver en mindre del af nationalregnskabet.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. Nationalregnskabet har følgende serier tilknyttet:

Publikationer

Nationalregnskabet bliver udgivet i Statistiske Efterretninger. I perioden fra 1999 til 2011, samt i 2014 blev Nationalregnskabet offentliggjort i publikationen Nationalregnskab.

Kommentarer, herunder forklaringer på markante revisioner, til de seneste opgørelser af nationalregnskabet:

I Danmarks Statistiks samling af historisk statistik findes en lang række nationalregnskabsrelaterede publikationer under Historisk Statistik.

Statistikbanken

Nationalregnskabet offentliggøres i Statistikbanken under emnet Økonomi, hvor tabeller under nedenstående statistikbankskategorier dækkes af denne dokumentation:

Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)

Samlet nationalregnskab

Branchefordelt nationalregnskab

Adgang til mikrodata

Mod betaling er det muligt at få adgang til det endelige nationalregnskabs ca. 2.350 produktbalancer i årets priser og i foregående års priser, typisk i form af dataudtræk som fx en enkelt produktbalance eller som varesammensætningen i en given forbrugsgruppe.

Også oplysninger om investeringer sælges i deres mest detaljerede form dvs. som oplysninger om investeringssammensætningen i en given branche.

Tag venligst kontakt til nationalregnskabskontoret, hvis du ønsker at høre nærmere om mulighederne for skræddersyede nationalregnskabsdata.

Anden tilgængelighed

Nationalregnskabet leverer tabelsæt til Eurostat, således at Danmarks nationalregnskabstal indgår i Eurostats database. Tallene leveres via Eurostat til OECDs database.

Der leveres desuden en databank med nationalregnskabstal til ADAM (den makroøkonomiske model i Danmarks Statistik). Eksterne brugere kan mod betaling få adgang til ADAMs databank.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

De primærstatistikker, som indgår i nationalregnskabet diskretioneres hver især, således at enkelte personer og virksomheder ikke kan identificeres. Det medfører, at det på nationalregnskabets offentliggørelsesniveau heller ikke nødvendigt med yderligere diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Metodebeskrivelse for nationalregnskabet findes på emnesiden Nationalregnskab.

Derudover henvises til følgende:

En introduktion til nationalregnskabet findes i lærebogsform: Bent Thage & Annette Thomsen: "Nationalregnskabet", Serien Erhverv og Samfund, Handelshøjskolens Forlag, 2004.

Christen Sørensen: "Nationalregnskab, betalingsbalance og udenrigshandel - økonomisk samfundsbeskrivelse", Forlaget Systime, 2000.

Francois Lequiller & Derek Blades: ”Understanding National Accounts”, OECD, 2014 (engelsk).

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.