Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Nikolaj Kær Schrøder Larsen
39 17 32 59

nkl@dst.dk

Hent som PDF

Mellemlange videregående uddannelser

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Mellemlange videregående uddannelser. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark.

Publikationer

Statistik om mellemlange videregående uddannelser indgår i Statistisk Tiårsoversigt som en del af den samlede oversigt over befolkningens uddannelsesstatus.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Mellemlange videregående uddannelser i tabellen:

  • UDDAKT50: Uddannelsesaktivitet på mellemlange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status

Adgang til mikrodata

De forskellige versioner af elevregistret ligger som moduldata i Danmarks Statistiks Personstatistiske Database PSD. Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Elevregistret danner grundlag for data i publikationen Education at a Glance, hvor der laves internationale sammenligninger af bl.a. til- og afgang fra uddannelsessystemet.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I tabellerne i Statistikbanken er antallet af variable, der kan krydses med hinanden, blevet begrænset for at udelukke muligheden for at identificere enkeltindivider.

Reference til metodedokumenter

For nærmere information henvises til:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.