Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Nikolaj Kær Schrøder Larsen
39 17 32 59

nkl@dst.dk

Hent som PDF

Mellemlange videregående uddannelser

Statistikken er en årlig opgørelse af uddannelsesaktiviteten på mellemlange videregående uddannelser i Danmark, herunder tilgangen, antal fuldførte og antal aktive studerende pr. 1. oktober. Statistikken fordeles efter uddannelse og på de studerendes alder, køn, herkomst og national oprindelse.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken om mellemlange videregående uddannelser viser antal studerende på mellemlange videregående uddannelser i Danmark. Statistikken er en del af Elevregistret og offentliggøres årligt med dette. I Statistikbanken kan man se elever pr. 1. oktober i tællingsåret, fuldførte og tilgang fordelt på uddannelsesområder, alder, herkomst, national oprindelse og køn (se under Begreber og definitioner).

Grupperinger og klassifikationer

Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikation DISCED-15 benyttes til at definere mellemlange videregående uddannelser. En beskrivelse af denne kan findes på: DISCED.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Bestand: Personer, der er igang på en uddannelse den 30. september i et givent år.

Tilgang: Personer der påbegynder en uddannelse i perioden mellem 1. oktober og 30. september året efter.

Fuldført: Personer der fuldfører en uddannelse i perioden mellem 1. oktober og 30. september året efter.

Enheder

Personer.

Population

Personer som har været indskrevet på en mellemlang videregående uddannelse i Danmark, der er offentligt reguleret. Det vil sige, at Uddannelses- og Forskningsministeriet eller et fagministerium har fastsat rammerne for uddannelserne gennem love og bekendtgørelser. Siden 2007 er der endvidere oplysninger om private uddannelser, som er SU-berettigede.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Den aktuelle tidsserie i Statistikbanken går fra og med 2005 til nu.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er antal personer.

Referencetid

Den nyeste indsamling er foretaget for perioden 1. oktober 2018-30. september 2019.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6 og § 8 stk. 3. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er minimal, idet oplysningerne indsamles via lokale administrative registre på uddannelsesinstitutionerne. Dog indberetter nogle få institutioner via regneark.

Øvrige oplysninger

Der er oplysninger om de uddannelser som er samlet i elevregistret på følgende emneside: Fuldtidsuddannelser. Her kan også findes notater om historiske revisioner på området. Øvrige oplysninger fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.