Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

It-servicevirksomhed

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Serviceydelser for serviceerhverv. I Statistikbanken offentliggøres tallene under It-servicevirksomhed. Se mere på statistikkens emneside. Internationalt sammenligenelige tal offentliggøres på Eurostat's hjemmeside under Business Services.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Serviceydelser for serviceerhverv. Fra og med referencesår 2013 udgives der ikke en særskilt Nyt for branchegruppen It-servicevirksomhed. I stedet udgives årligt en samlet Nyt-artikel for de undersøgte brancher inden for Serviceerhverv, som omfatter følgende branchegrupper:

 • It-servicevirksomhed
 • Reklamevirksomhed
 • Vikarbureauer og anden personaleformidling
 • Juridisk bistand
 • Revisions- og bogføringsvirksomhed
 • Anden virksomhedsrådgivning
 • Arkitektvirksomhed
 • Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
 • Teknisk afprøvning og analyse
 • Rådgivende ingeniørvirksomhed.

Publikationer

Før 2010 indgik statistikken i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under It-servicevirksomhed i følgende tabel:

 • SERV1403: It-servicevirksomhed efter serviceydelser, omsætning og eksport

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til det bagvedliggende mikrodata/grundmateriale. Grundmateriale (i skemaform og elektronisk form) gemmes i en årrække.

Anden tilgængelighed

Statistikken offentliggøres på Eurostat's hjemmeside under Business Services.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.