Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Industriens produktion og omsætning

Den aktuelle tidsserie går tilbage til år 2000, og der er god sammenlignelighed over tid. Tidsserien kan endvidere for de fleste brancher kædes sammen med tal for tidligere år, og på den måde kan man få en sammenlignelig tidsserie helt tilbage til 1985. Der er god sammenlignelighed med tilsvarende statistikker fra de øvrige EU lande.

International sammenlignelighed

Statistikken udgives efter fælles retningslinjer for hele EU, hvorfor der er god sammenlignelighed med de øvrige EU-lande.

På Eurostats hjemmeside finder man under short-term business statistics tabeller for produktionsindekset under Production in industry (t_sts_ind_prod) og omsætningsindekset under Turnover in industry (t_sts_ind_tovt).

Sammenlignelighed over tid

Der blev med offentliggørelsen af tal for december 2014 gennemført ændringer i den måde hvorpå produktionen beregnes. Hele tidsserien for produktionsindekset blev i den forbindelse tilbageregnet. Indtil udgangen af 2012 blev statistikken offentliggjort under navnet Industriens produktion og ordreindgang. Før 2005 havde den navnet Industriens ordre- og omsætningssituation. Der kan i afsluttede tabeller i Statistikbanken findes ældre tal for ordrer, som ikke længere er en del af statistikken.

Sammenhæng med anden statistik

Omsætningsindekset kan under hensyntagen til forskelle i statistiske begreber sammenlignes med andre opgørelser af omsætning inden for erhvervsstatistikken. Kendetegnende for disse opgørelse af omsætning er, at de alle er opgjort i værdi, mens der kun offentliggøres indeks i Industriens produktion og omsætning. Det er dog stadig muligt at sammenligne på for eksempel stigningsprocenter mellem perioder eller ved omregning til simple værdiindeks eller mængdeindeks (deflateret værdiindeks). Omsætningsindekset kan sammenlignes med statistikkerne: Industriens salg af varer og tjenester (kvartalsvis), Firmaernes køb og salg (månedlig), Udenrigshandel med varer (månedlig) og Regnskabsstatistik for private byerhverv (årlig). Nedenstående gennemgår kort, hvad de nævnte erhvervsstatistikker indeholder, statistikkernes population, statistisk enhed samt variable, som kan sammenlignes med omsætningsindekset.

  • Industriens salg af varer og tjenester. Statistikken beskriver industriens varesalg opgjort i mængde og værdi fordelt på de samme 12 branchegrupper, som der anvendes i Industriens produktion og omsætning. Statistikken er en fuldtælling af danske fremstillingsvirksomheder i branchegrupperne B og C i DB07, som har 10+ beskæftigede. Den statistiske enhed er faglig enhed, som også anvendes i Industriens produktion og omsætning. Hvis handelsvarer og anden omsætning holdes ude af Industriens salg af varer og tjenester, indeholder omsætningen det samme som omsætningsindekset i Industriens produktion og omsætning.

  • Udenrigshandel med varer. Statistikken beskriver dansk eksport og import opgjort i værdi og mængde fordelt på varekoder men ikke brancher. Eksportomsætningen kan sammenlignes med eksportomsætningsindekset i Industriens produktion og omsætning. Dog er den statistiske enhed i Udenrigshandel med varer den økonomiske enhed svarende til CVR-nummeret. En anden væsentlig forskel er, at Udenrigshandel med varer kun medtager varer, der fysisk krydser den danske grænse, mens Industriens produktion og omsætning inkluderer al eksportomsætning. Der indgår desuden også handelsvarer i Udenrigshandel med varer, som ikke er medtaget i Industriens produktion og omsætning. I statistikbanken er der lavet en tabel (DKTEC1) på udenrigshandel efter virksomhedskarakteriska - herunder branche, som gør det muligt at sammenligne eksporten på brancher indenfor industri med eksportomsætningsindekset.

  • Firmaernes køb og salg. Statistikken er baseret på virksomhedernes momsindberetninger til Skattestyrelsen. Variablen Salg i alt består af indenlandsk salg og eksportomsætning og er sammenlignelig med det samlede omsætningsindeks i Industiens produktion og omsætning. Den statistiske enhed er den økonomiske enhed svarende til CVR-nummeret. Data til Firmaernes køb og salg er primært indsamlet ud fra et administrativt formål, mens det statistiske formål er sekundært.

  • Regnskabsstatistik for private byerhverv. Statistikken indeholder en række økonomiske nøgletal for private byerhverv herunder industriområdet. Den statistiske enhed er den økonomiske enhed svarende til CVR-nummeret.

Intern konsistens

Sæsonkorrektion er beregnet indirekte, hvilket giver konsistens mellem sæsonkorrigerede summer og deres delkomponenter.

For en mindre del af stikprøven, ca. 20 pct., indberetter virksomhederne ikke, da data kan indhentes direkte fra momsregistret med virksomhedernes indberetninger til Skattestyrelsen, som statistikken Firmaernes Køb og Salg er baseret på. Intern konsistens i datasættet sikres ved, at der kun udvælges momsdata for virksomheder med én faglig enhed på det CVR nummer, som momsregistret anvender, og med en omsætning på eller under 100. mio kr. i statistikken for industriens salg af varer og tjenester i stikprøveudtagelsesåret.