Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Jesper Moltrup-Nielsen
39 17 34 23

jmn@dst.dk

Hent som PDF

Implicit lønindeks

Det implicitte lønindeks er et såkaldt summarisk enhedsværdiindeks, hvor lønudviklingen er dannet på baggrund af et summarisk løngennemsnit af alle medarbejdere i samme branche. Det indebærer, at lønnen til dels afspejler ændringer i personalesammensætningen i en given branche. Private virksomheder samt ministerier mv udgør de centrale brugere. Indeksene anvendes især i forbindelse med forskellige prisregulering af kontrakter, samt reguleringsordningen i de offentlige overenskomster. Det implicitte lønindeks er det der kommer tættest på at være sammenligneligt med det europæiske LCI.

Brugerbehov

De to lønindeks, det standardberegnede og det implicitte lønindeks, følges og bruges af mange brugere, både nationalt og internationalt. De største og mest centrale brugere er lønmodtager organisationer, ministerier og styrelser, som bl.a. bruger indeksene til analyse af konjunkturer, lønpres, internationale sammenligninger osv.

Lønindeksene anvendes især i forbindelse med forskellige kontraktreguleringer. Derudover anvendes lønindeksene i reguleringen af lønnen for offentligt ansatte, ved overenskomstforhandlinger mv. Derudover udgør også journalister en vigtig brugergruppe.

Brugertilfredshed

Brugertilfredsheden blandt de største og vigtigste brugere bliver løbende afdækket i forbindelse med de halvårlige kontaktudvalgsmøder for løn- og fraværsstatistik. Dagsorden, referat og bilag fra disse møder kan hentes på hjemmesiden for Kontaktudvalg for løn og fraværsstatistik.

Fuldstændighed af data

Der foreligger ingen forordninger eller guidelines som direkte relaterer sig til det implicitte lønindeks for virksomheder og organisationer.

Statistikken er dog baseret på det samme datagrundlag som indsamles og bruges til at beregne det kvartalsvise arbejdsomkostningsindeks, som leveres til Eurostat hvert kvartal (Labour Cost Index, LCI).

Det betyder, at der fx ikke indsamles data for virksomheder inden for branchen landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri (se afsnit Kilder).

Der er brancher, der ikke offentliggøres pga. diskretionering, dels som følge af at der er tale om en stikprøveundersøgelse eller fordi den specifikke aktivitet ikke forekommer i Danmark. Det gælder fx branchegrupperne B råstofindvinding og E vandforsyning og renovation.