Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Jesper Moltrup-Nielsen
39 17 34 23

jmn@dst.dk

Hent som PDF

Implicit lønindeks

Implicitte lønindeks udgives ca. 60 dage efter referencekvartalets udløb sammen med standardberegnede lønindeks. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Implicitte lønindeks for virksomheder og organisationer udgives ca. 60 dage efter referencekvartalets udløb, hvor både de ikke-sæsonkorrigerede og sæsonkorrigerede tal offentliggøres. Eventuelle ændringer af de sæsonkorrigerede tal, sker i forbindelse med offentliggørelse af de efterfølgende kvartaler.

Publikationspunktlighed

Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen.

Offentliggørelsen af implicitte lønindeks for 3. kvartal 2018 blev ekstraordinært udskudt 17 dage, da det blev besluttet at de implicitte lønindeks skulle offentliggøres samtidig med de standardberegnede lønindeks.