Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Fredede bygninger og fortidsminder

Tallene kan sammenlignes over tid. Fredede bygninger fra 2012 og fredede fortidsminder fra 2010. Der findes ikke umiddelbart nogen direkte internationalt sammenlignelige tal på området.

International sammenlignelighed

Der findes ikke umiddelbart nogen direkte internationalt sammenlignelige tal på området. Dog er der internationalt andre statistikker på historiske og kulturelle bygninger. I Norge har de statistik på værnede områder og i Sverige er der ligeledes en statistikproduktion på vej.

Norge

Sverige

Sammenlignelighed over tid

Kulturstyrelsens oplysninger om antal fredede bygninger er en sammenlægning af antallet af ejendomme med en eller flere fredninger. Det er tidligere vurderet og fastsat hvor mange bygninger de enkelte fredninger gennemsnitligt omfatter. En byejendom kan omfatte forhus, et sidehus og et baghus. Det vil sige tre bygninger i Slots- og Kulturstyrelsens forståelse. I BBR vil ejendommen i mange tilfælde være registreret som én bygning. Enhed for statistikken er antal lokaliteter med fredede fortidsminder. Statistikken er opgjort med én anlægstype pr. fredede fortidsminde. Dette er gjort for at øge overskueligheden. Et fredet fortidsminde kan bestå af fx en gravhøj med et stenbygget gravkammer indeni. Et sådant anlæg vil tælle som ét fredet fortidsminde med anlægstypen gravhøj, som er det synlige fortidsminde i landskabet. Antallet af nyfredninger og affredninger pr. år er opgjort efter en anden metode end antallet af aktuelt fredede bygninger. Nyfredninger og affredninger opgøres på grundlag af gennemførte sager det pågældende år. Disse kan omfatte 0, 1 eller flere bygninger. Ved udvidelse af en eksisterende fredning med bygningens omgivelser (have, gårdsplads, fortov e.l.) er der således gennemført en ny fredning, uden at antallet af fredede bygninger derved er blevet forøget.

Sammenhæng med anden statistik

Som beskrevet i begreber og definitioner er der flere måder hvorpå man kan opgøre antallet af fredede bygninger. Dette bør man være bevist om ved sammenligning af andre opgørelser over fredede bygninger i Danmark.

Slots- og Kulturstyrelsen kan tildele en firlænget gård flere bygningsnumre, et for hvert længe, hvorimod BBR kan tildele samme gård et enkelt bygningsnummer. Derfor er statistikkerne ikke direkte sammenlignelige med opgørelser udelukkende baseret på udtræk fra BBR.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.