Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Nete Nielsen og Summer Cook
+45 39 17 30 04 og +45 39 17 34 29

ndn@dst og sco@dst.dk

Hent som PDF

Fravær fra arbejde

Fravær har både menneskelige og økonomiske omkostninger, som er en belastning for såvel lønmodtagere, arbejdsgivere og samfundet. Statistikken efterspørges bredt af ministerier, kommuner og regioner, private virksomheder, interesseorganisationer, forskere og nyhedsmedier. Fraværsstatistikken er et redskab til opgørelse og sammenligning af fraværet mellem forskellige grupper af medarbejdere og kan danne grundlag for økonomiske og politiske beslutninger.

Brugerbehov

Fravær har både menneskelige og økonomiske omkostninger, som er en belastning for såvel lønmodtagere, arbejdsgivere og samfundet. Statistikken efterspørges bredt af ministerier, kommuner og regioner, private virksomheder, interesseorganisationer, forskere og nyhedsmedier. Fraværsstatistikken er et redskab til opgørelse og sammenligning af fraværet mellem forskellige grupper af medarbejdere og kan danne grundlag for økonomiske og politiske beslutninger. Fraværsstatistikken kan fx anvendes til sammenligning af fraværet på tværs af sektorer, brancher, arbejdsfunktioner m.m., til overvågning af udviklingen i omfanget af fraværet samt til benchmarking for virksomheder i forhold til andre i samme branche.

Fraværsstatistikken offentliggøres på sektorer. Fra 2013, ved indførelsen af den nye sektoropdeling, opgøres fraværet også for hele arbejdsmarkedet samlet. Med offentliggørelsen for 2014 opgøres egen sygdom på periodelængder fra 2013 og frem

Brugertilfredshed

Der afholdes to gange årligt møde med kontaktudvalget for løn og fraværsstatistik, hvor en række af brugerne af fraværsstatistikken deltager, og hvor statistikken og ønsker til statistikken kan diskuteres. Derudover er der i det daglige arbejde kontakt til statistikkens brugere (journalister, forskere, virksomheder, kommuner, regioner og andre offentlige institutioner), som giver et godt indtryk af brugernes anvendelse af statistikken. Brugerne kan efterspørge opgørelser, som statistikken ikke opfylder, og det vurderes løbende, om der er behov for at offentliggøre flere opgørelser i Statistikbanken for at imødekomme yderligere behov.

Der er ikke gennemført egentlige brugertilfredshedsundersøgelser.

Fuldstændighed af data

Statistikken for den private sektor omfatter ikke branchen Landbrug, skovbrug og fiskeri. Nogle oplysninger offentliggøres ikke pga. diskretioneringshensyn eller hensyn til datakvaliteten.

Statistikken er ikke omfattet af krav fra EU.