Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jds@dst.dk

Hent som PDF

Forsikrings- og pensionsselskaber

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Forsikrings- og pensionsselskaber. Se mere på statistikken emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ingen særskilt Nyt for denne statistik.

Publikationer

Tallene indgik til og med 2017 i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Forsikrings- og pensionssektor i følgende tabeller:

Livsforsikringsselskaber

  • MPK50: Livsforsikringsselskabernes resultatopgørelse efter indtægt/udgift
  • MPK51: Livsforsikringsselskabernes balance efter aktiv/passiv

Skadesforsikringsselskaber

  • MPK52: Skadesforsikringsselskabernes resultatopgørelse efter indtægt/udgift
  • MPK53: Skadesforsikringsselskabernes balance efter aktiv/passiv

Pensionskasser

  • MPK49: Pensionskasser efter aktiv/passiv og type

Adgang til mikrodata

Statistikkens mikrodata administreres ikke af Danmarks Statistik.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et detaljeringsniveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der henvises til Finanstilsynet.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.