Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jds@dst.dk

Hent som PDF

Forsikrings- og pensionsselskaber

Kilden er Finanstilsynet. Der bliver samlet oplysninger ind årligt. De finansielle institutioner har pligt til, at indberette deres regnskaber til Finanstilsynet.

Kilder

Finanstilsynet.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Data hentes fra Finanstilsynets hjemmeside, når det er tilgængeligt.

Datavalidering

Hvis de indsamlede tal er væsentlig anderledes i forhold til forrige perioder rettes en forespørgsel til Finanstilsynet om korrektheden af dette tal.

Databehandling

Finanstilsynet bearbejder de, ved lovhjemmel, indberettede tal fra de enkelte finansielle selskaber.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.