Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigede ved bygge og anlæg

De nyeste tal offentliggøres i en kvartalvis nyhedsartikel, NYT fra Danmarks Statistik, og alle tal kan findes i Statistikbanken. Byggebeskæftigelsen har desuden en emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

De nyeste tal offentliggøres i NYT fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Tallene indgår i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Alle tal offentliggøres i Statistikbanken.

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Der er ikke anden tilgængelighed.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af statistikken Beskæftigede ved bygge og anlæg følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af statistikken Beskæftigede ved bygge og anlæg følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik. I praksis betyder dette, at der ikke offentliggøres branchetal, der bygger på tal fra under 3 indberettere.

Reference til metodedokumenter

Der er ingen offentlig tilgængelige metodedokumenter.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.