Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Nete Nielsen
39 17 30 04

ndn@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer

De nyeste tal offentliggøres årligt i detaljeret form i Statistikbanken. Hvis der ønskes yderligere detaljeringsgrader eller tabelkrydsninger af forskellig art, kan dette også laves.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen særskilt NYT-udgivelse for denne statistik.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Arbejdsomkostninger i følgende tabeller:

  • SAO01: Samlede arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer pr. præsteret time efter branche (DB07), lønkomponenter, lønmodtagergruppe, køn og tid
  • SAO02: Øvrige arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer pr. præsteret time efter branche (DB07), lønkomponenter, lønmodtagergruppe og tid
  • SAO03: Samlede arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer pr. præsteret time efter arbejdsfunktion, lønkomponenter, lønmodtagergruppe, køn og tid
  • SAO04: Øvrige arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer pr. præsteret time efter arbejdsfunktion, lønkomponenter, lønmodtagergruppe og tid

Adgang til mikrodata

Oplysningerne ligger på individniveau og kan benyttes til mere detaljeret opgørelser evt. i kombination med oplysninger fra andre statistikker. Data kan ikke tilgås gennem forskningsordningen.

Anden tilgængelighed

Der findes ingen anden tilgængelig adgang til data.

Diskretioneringspolitik

Statistikken om arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer følger Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af statistikken om Arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer, følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.