Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Daniel F. Gustafsson
39 17 35 89

dfg@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

Arbejdskraftundersøgelsen er det danske bidrag til den fælleseuropæiske Labour Force Survey (LFS) og data leveres kvartalsvist til EU's statistikbureau Eurostat.

Arbejdskraftundersøgelsen laves i alle EU-lande og i en lang række andre lande efter de samme retningslinjer. Derfor er Arbejdskraftundersøgelsen den bedste danske undersøgelse til internationale sammenligninger af arbejdsmarkedsstatistik.

Brugerbehov

Arbejdskraftundersøgelsen anvendes til overvågning og analyser af arbejdsmarkedet.

Brugere anvender ofte Arbejdskraftundersøgelsen til at belyse hvor mange ledige, der ikke er berettigede til ydelser, ungdomsarbejdsløshed (15-24 årige) og fx arbejdstid.

Arbejdskraftundersøgelsen laves efter samme retningslinjer i alle EU-lande og i en lang række andre lande, og bruges derfor bedst til internationale sammenligninger af arbejdsmarkedsstatistik. Se på Eurostats hjemmeside.

Danmarks Statistik har modtaget økonomisk tilskud fra EU for arbejdet med at gennemføre ændringer i forbindelse med overgangen af Arbejdskraftundersøgelsens til den nye IESS-forordning i årene 2021 og 2022.

Arbejdskraftundersøgelsen anvendes især ved studier af personers adfærd på arbejdsmarkedet, der ikke findes i de administrative registerbaserede kilder. Dette kan fx være: - Hvor mange arbejdstimer man arbejder i referenceugen, og muligt overarbejde eller fravær samt fraværsgrunde.
- Hvordan ledige søger arbejde, og hvis ikke de søger, hvad grundene til dette kan være. - Grunde til at personer arbejder deltid frem for fuldtid, og om de ønsker at komme op på fuldtid.

Dette vil være typiske eksempler på forespørgsler, som Arbejdskraftundersøgelsen er særligt anvendelig til at belyse. Ydermere indeholder Arbejdskraftundersøgelsen et årligt modul af spørgsmål om sort arbejde for både beskæftigede og ubeskæftigede. Arbejdskraftundersøgelsen er den eneste kilde til sort arbejde og bruges også i Nationalregnskabets tillæg for sort arbejde. Se Rockwoolfonden.dk: Beskatning og sort arbejde.

Slutteligt er der tit tilknyttet tilkøbsmoduler, hvor kunder kan købe sig adgang til undersøgelsen med ekstra spørgsmål, der har arbejdsmarkedsrelevans.

Brugertilfredshed

Kunder kan med tilkøbsmoduler købe sig adgang til undersøgelsen med ekstra spørgsmål, der har arbejdsmarkedsrelevans. Derudover er der også mulighed for at købe specialudtræk i form af mere detaljerede data: Serviceopgaver. I forbindelse med ovennævnte service bliver kunden inviteret til at være med i en tilfredshedsundersøgelse, som udelukkende benyttes til intern brug. Vi vil gerne undersøge, om kunderne er tilfredse med vores arbejde, om vi kan gøre det bedre, og om de har nogen forslag.

Fuldstændighed af data

AKU opfylder kommissionsforordning 430/2005, hvilket gør data fuldstændigt.