Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Anvendelsen af korn

Oplysningerne indsamles i halvårlige/årlige spørgeskemaundersøgelser, hvor efter indberetningerne fejlsøges og kvalitetstjekkes. Data stammer både fra stikprøvetællinger og totaltællinger, hvorfor der er forskel på hvordan data viderebehandles. Indberetningerne i totaltællingerne lægges sammen og den totale mængde opnåes, mens data fra stikprøverne opregnes med vægte, så de rammer udvalgte kendte måltotaler fx det dyrkede areal.

Kilder

Hovedkilderne er:

Stikprøvetællinger: Høsttællingen, Landbrugs- og gartneritællingen, Udenrigshandel med varer, Lagerbeholdninger hos Landmænd, Industrien i øvrigt fx input til drikkevarer

Totaltællinger: Formalingsstatistik til produktion af mel og gryn, Lagertællinger hos kornhandlere,

Indsamlingshyppighed

Der er forskel på indsamlingshyppigheden for de forskellige kilder til denne statistik.

Formalingsstatistikken, lagertællinger for landmænd og kornhandlere samt udenrigshandlen med varer indsamles halvårligt, mens høststatistikken indsamles en gang om året.

Indsamlingsmetode

Indsamlingen foregår via et digitalt spørgeskema, som virksomhederne oploader til Danmarks Statistik via http://www.virk.dk .

Datavalidering

Der benyttes forskellige metoder til kvalitetstjek alt efter hvilke kilder, der undersøges.

Lagerbeholdningerne af korn hos landmænd sammenholdes med oplysninger om deres dyrkede areal med korn. Derudover sammenholdes lagerbeholdningerne af korn også med antallet af svin på bedriften, da svinebedrifter oftest har store mængder korn på lager. Denne information er med til at sandsynliggøre små eller store mængder korn på lager. Angående lagerbeholdninger ved kornhandlere sammenlignes indkomne data fra samme periode sidste år. Desuden ses der på høstens størrelse, hvilket har stor indflydelse med lagrenes størrelse. Formalingsstatistikken er en total tælling, så hvis der er mangler i data eller data skiller sig markant ud fra andre leverede data eller tidligere års data, kontaktes indberetteren.

Høsten af korn, raps og bælgsæd og udenrigshandlen med varer valideres i andre statistikker, se fx Høsten af korn, raps og bælgsæd og Udenrigshandlen med varer.

Databehandling

Der er forskel på den videre behandling af data, alt efter hvilken kilde de kommer fra. Data fra formalingsstatistikken og lagerbeholdinger hos kornhandlere er totaltællinger, så når data er tjekket og kvalitetssikret, lægges de indberettede mængder sammen. Høsten af korn, raps og bælgsæd og mængder fra udenrigshandel med varer valideres og opregnes i andre statistikker, og de opregnede mængder benyttes derfra.

Opregningen af lagerbeholdninger af korn hos landmænd finder sted ved at regne op til det samlede areal med korn, som allerede er kendt fra det Generelle LandbrugsRegister (GLR). Hvis en udvalgt bedrift til sikprøven, ikke svarer på spørgeskemaet af den ene eller anden grund, og dermed udgår af stikprøven, hæves opregningen i den pågældende gruppe. Det vil sige, at de andre bedrifter i stikprøven i den pågældende gruppe for en højere vægt. Bortfaldet var 1 pct. i 2018.

Korrektion

Der korrigeres løbende for opdateringer i høsten af korn, raps og bælgsæd samt udenrigshandel med varer ved udgivelserne. Tallene er foreløbige indtil 2 år efter data er offentliggjort første gang.