Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Anvendelsen af korn

Statistikken Anvendelsen af korn er sammenlignelig tilbage til driftsåret 1960/61 og kalenderåret 1960. Opgørelsen af lagre var ikke en del af statistikken før 1960. Statistikken er i overensstemmelse med den gældende EU forordning og er et input til Landbrugets Bruttofaktorindkomst, hvilket kan sammenlignes med den europæiske udgave af statistikken, Economic Accounts for Agriculture (EAA), hvilket Danmark også bidrager til.

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes i overensstemmelse med den gældende EU forordning for Landbrugets Bruttofaktorindkomst, som statistikken er input til. Landbrugets Bruttofaktorindkomst kan sammenlignes med den europæiske udgave af statistikken, Economic Accounts for Agriculture (EAA), hvilken Danmark også bidrager til. Landbrugets bruttofaktorindkomst er input til Nationalregnskabet.

Sammenlignelighed over tid

For driftsår er der fuld sammenlignelighed tilbage til 1960/61, mens der for kalenderår kan sammenlignes fra 1961 og frem. Data fra 1900/01 til 1960/61 indeholder ikke information om lagre af korn, mens de andre typer af anvendelse findes tilbage til 1900/01. Det må forventes, at lagrenes betydning var minimal før 1960, da de ikke blev opgjort. Data fra tidligere år end 1995, kan findes i trykte landbrugsstatstikker.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er input til Landbrugets Bruttofaktorindkomst. Tal for driftsår svarer til summen af andet halvår i det ene kalenderår plus første halvår af de næste kalenderår.

Intern konsistens

Der er intern konsistens i datasættet.