Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Anden virksomhedsrådgivning

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Serviceydelser for serviceerhverv. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Virksomhedsrådgivning. Se mere på statistikkens emneside. Internationalt sammenligenelige tal offentliggøres på Eurostat's hjemmeside under Business Services.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Serviceydelser for serviceerhverv. Fra og med referencesår 2013 udgives der ikke en særskilt Nyt for branchegruppen Anden virksomhedsrådgivning. I stedet udgives årligt en samlet Nyt-artikel for de undersøgte brancher inden for Serviceerhverv, som omfatter følgende branchegrupper:

 • It-servicevirksomhed
 • Reklamevirksomhed
 • Vikarbureauer og anden personaleformidling
 • Juridisk bistand
 • Revisions- og bogføringsvirksomhed
 • Anden virksomhedsrådgivning
 • Arkitektvirksomhed
 • Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
 • Teknisk afprøvning og analyse
 • Rådgivende ingeniørvirksomhed.

Publikationer

Før 2010 indgik statistikken i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Virksomhedsrådgivning i følgende tabel:

 • SERV1407: Anden virksomhedsrådgivning efter serviceydelser, omsætning og eksport

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til det bagvedliggende mikrodata/grundmateriale. Grundmateriale (i skemaform og elektronisk form) gemmes i en årrække.

Anden tilgængelighed

Statistikken offentliggøres på Eurostat's hjemmeside under Business Services.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik I tilfælde af, at branchetal er berørt af diskretioneringshensyn, offentliggøres tallene ikke men indgår i overligggende aggregater.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.