Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Anden virksomhedsrådgivning

Statistikken indgår som et led i oparbejdningen af viden om serviceerhvervene. Statistikken anvendes blandt andet i private virksomheders planlægning, samt til at give et overblik over dele af servicesektorens udvikling og sammensætning. Statistikken er endvidere et input til Danmarks Statistiks udarbejdelse af nationalregnskabet. Ligeledes bruges statistikken også af det europæiske statistikbureau, Eurostat, til at lave fælleseuropæisk statistik inden for serviceerhverv.

Brugerbehov

Statistikken indgår som et led i oparbejdningen af viden om serviceerhvervene. Statistikken anvendes blandt andet i private virksomheders planlægning samt give et overblik over dele af servicesektorens udvikling og sammensætning.

Statistikken er endvidere et input til Danmarks Statistiks udarbejdelse af nationalregnskabstal. Ligeledes bruges statistikken også af europæisk statistikbureau, Eurostat, til at lave fælleseuropæisk statistik inden for serviceerhverv.

Brugertilfredshed

Der indsamles ikke viden om brugertilfredshed for statistikken.

Fuldstændighed af data

Nogle brancheomsætning og serviceydelsesomsætning samt fordelingen af eksport offentliggøres ikke pga. diskretioneringshensyn eller hensyn til datakvaliteten.

Statistikken er omfattet af krav fra EU. Mht. fuldstændighed af disse data er alle disse krav opfyldt.