Gå til sidens indhold

SPC_SLUT

Langt navn

Dato for afslutning af det aktuelle specialundervisningstiltag

Generel Beskrivelse

Dato for afslutning af det aktuelle specialundervisningstiltag.

Detaljeret beskrivelse

Hvis en elev har flere særskilte specialundervisningstiltag enten sideløbende eller i forlængelse af hinanden, indberettes disse tiltag med hver deres individuelle afslutningsdato.

Bemærk at der fra skoleåret 2012/2013 er ændret i definitionen af specialundervisning, således at en elev nu kun tælles med, såfremt eleven i gennemsnit får mindst ni klokketimers specialundervisning om ugen. Definitionsændringen gælder kun for de offentlige skoler. Fra 2013/2014 gør en tilsvarende definitionsændring sig gældende for de frie grundskoler og efterskoler mv.

Før definitionsændringen var der ingen nedre bagatelgrænse for specialundervisning, hvilket vil sige at al støtte tidligere blev medregnet som specialundervisning. Dette gjaldt for alle skoletyper i registret.

Oplysninger om specialundervisning indsamles i slutningen af skoleåret og dækker det igangværende skoleår.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel