Gå til sidens indhold

SPC_OMFANG_UD

Langt navn

Specialundervisningstimer udenfor normal undervisningstid

Generel Beskrivelse

Variablen angiver specialundervisningstimer udenfor den normale undervisningstid.

Detaljeret beskrivelse

Der skelnes i undersøgelsen mellem timer, der ligger indenfor den normale undervisningstid og ekstratimer, som ligger udenfor den normale undervisningstid. I specialklasser og på spcialskoler ligger al undervisning indenfor den normale undervisningstid. Det er således kun elever, der er tilknyttet normalklasser, som har ekstratimer med specialundervisning uden for den normale undervisningstid for den klasse, som eleven er knyttet til.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel